Vyriški darbai

Tikras vyras per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: pasodinti
medį, pastatyti namą, užauginti sūnų.
Tikra moteris per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: nupjauti
medį, sugriauti namą, užauginti dukterį.
Tikras negras per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: pasodinti
medį, užauginti sūnų, ir įrodyti šiam, kad medis yra jo namai.
Tikras lietuvis per savo gyvenimą turi atlikti trys darbus: užauginti sūnų,
įsodinti į lėktuvą ir išnuomoti butą užsienyje, kad vaikas galėtų užsidirbęs
nors retsykiais grižti į Lietuvą kaip žmogus, o ne kaip valkata.
Tikras ukrainietis per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: pasodinti
kukurūzą, pastatyti lašinių rūkyklą ir išauginti kiaulę.
Tikras arabas per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: užauginti sūnų,
pastatyti naftos bokštą ir pasodinti sūnų vadovauti naftos verslui.
Tikras amerikietis per savo gyvenimą turi atlikti tris darbus: užauginti
kapitalą, pasodinti į Baltuosius rūmus patikimą prezidentą ir paskelbti visam pasauliui savo sąlygas.
Tikras estas per savo gyvenimą turi padaryti tris darbus, jei suspės.