BVP augimas Lietuvoje lėtėja

www.balsas.lt

Statistikos departamentas praneša, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) praėjusiais metais siekė 111430,5 mln. litų to meto kainomis ir, palyginti su 2007 metais, padidėjo 3,2 procento. Dar prieš metus galėjome džiaugtis žymiai didesniu augimu – net 8,8 proc.
Anot Statistikos departamento, šalies bendrosios pridėtinės vertės augimą lėmė paslaugas teikiančiose įmonėse sukurtos pridėtinės vertės pokyčiai. Jau antri metai pramonėje sukurtos pridėtinės vertės pokytis mažesnis nei visame šalies ūkyje.

2008 metų ketvirtąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas siekė 28510,6 mln. litų to meto kainomis ir, palyginti su 2007 metų ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,5 procento. Ketvirtąjį ketvirtį bendrosios pridėtinės vertė augimas fiksuotas tik statybos ir kitų paslaugų sektoriuose.

1 pav. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu

2008 metais vienam šalies gyventojui to meto kainomis teko 33167 litai bendrojo vidaus produkto, ketvirtąjį ketvirtį – 8499 litai.

Įvertinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, ketvirtąjį 2008 metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas, palyginti su 2007 metų ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,4 procento, o palyginti su tų pačių metų trečiuoju ketvirčiu – 2,4 procento. Eliminavus atsitiktinius svyravimus, galima įžvelgti BVP dvejų metų kitimo ciklą (2 pav.).

2 pav. Bendrojo vidaus produktas palyginamosiomis kainomis

 

3 pav. Bendrasis vidaus produktas to meto kainomis

www.balsas.lt