Sutelktos aukštojo mokslo reformai būtinos didesnės lėšos

Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus iniciatyva Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl pasirengimo Mokslo ir studijų sistemos pertvarkai.
Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, reformai yra pasirengta gerai. „Labai svarbu, kad pavyko sutelkti reformai būtinas didesnes nei planavome lėšas. Šiuo metu esminis uždavinys – baigti derinti visus pasiūlymus, kurie yra pateikti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir pradėti įstatymo svarstymo procedūrą Seime. Tikimės, kad šį rudenį reforma galėtų sėkmingai startuoti”, – pasitarimo dalyvius informavo ministras.

Viceministrė Nerija Putinaitė patikino, kad toliau sėkmingai vyksta intensyvūs ir konstruktyvūs susitikimai diskutuojant dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto su visomis aukštosiomis mokyklomis, studentais, dėstytojais, rektoriais, socialiniais partneriais. „Diskusijos vyksta ilgai ir karštai, pozicijos ir siūlymai pertvarkai yra aiškūs. Šiuo metu turime unikalią galimybę pertvarkydami mokslo ir studijų sistemą pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Numatome vien aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimui skirti 150 milijonų. Po dvejų metų tokios galimybės nebus”, – pažymėjo viceministrė.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys pranešė, kad jie siūlo ir siūlys akademinei bendruomenei kuo aktyviau įsitraukti į poįstatyminių teisės aktų rengimą, kuriuose bus įtvirtinti konkretūs mechanizmai, įgyvendinantys įstatymo nuostatas.

Apibendrindamas premjeras A. Kubilius pasiūlė į baigiamąsias Mokslo ir studijų įstatymo projekto nuostatas įtraukti prievolę Švietimo ir mokslo komitetui stebėti reformos eigą ir po metų Seimui ir Vyriausybei pateikti raportą, įvertinantį reformos gerąsias ir problemines puses bei teikiant pasiūlymus proceso tobulinimui.