DĖL TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ

2007-11-30 Tarnyba paskyrė 7 500 litų baudą UAB „Philip Morris Lietuva“ už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimą. Tarnyba pripažino tabako gaminių reklama cigarečių „Marlboro“ (sidabrinės) pakelio viduje įdėtą lapelį su informacija: „Dėkojame Jums, kad renkatės Marlboro. Marlboro cigaretės, kuriomis Jūs mėgausitės, yra gaiviai malonios. Rūpestingai atrinkti lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį. Dabar naujame pakelyje, atspindinčiame kokybę ir įsipareigojimus Jums – pateikti tik tai, kas geriausia“. UAB „Philip Morris Lietuva“ nesutiko su Tarnybos nutarimu ir kreipėsi teismą. 2009-01-15 nutartimi administracinėje byloje Nr.A-756-80/2009 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą.

 Nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad „akivaizdu, kad lankstinukas, įdėtas į cigarečių „Marlboro“ pakelį, kuriame šios cigaretės pristatomos, kaip „gaiviai malonios“, kuriomis galima „mėgautis“, kurioms „rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“ ir kuriame rašoma apie įsipareigojimą „pateikti tik tai, kas geriausia“, atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką, nes tokia informacija būtent formuojamas teigiamas šių tabako gaminių įvaizdis, įtikinėjama apie geriausią jų kokybę, taigi skatinama juos vartoti<…>tabako gaminių reklama negali būti suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems vartotojams pritraukti, o apima ir tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti jau esamų tabako vartotojų priklausomybę. Lankstinuke išreiškiamas dėkingumas, deklaruojamas rūpestis gaminio kokybe netiesiogiai skatina vartotoją įsigyti ir vartoti būtent „Marlboro“ cigaretes. Nepriklausomai nuo to, ar informacija, skatinanti va rtoti konkretų tabako gaminį, skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei (tabako vartotojams), ar visai visuomenei, jai turi būti taikomi įstatyme nurodyti draudimai, jei tokia informacija atitinka tabako reklamos sąvoką.“
    Teisėjų kolegija konstatavo: „Pirma, cigarečių pakelyje „Marlboro“ patalpintas lankstinukas nėra tik padėkos lapelis, kaip teigia apeliantas (UAB „Philip Morris Lietuva“). Šiame lankstinuke, kaip jau buvo aptarta, yra reklamuojamas konkretus tabako gaminys, skatinant jo įsigijimą ir (ar) vartojimą. Antra, Įstatymas draudžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, taigi ir prekių ženklą, tabako gaminių pavadinimus pateikti lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti. Tuo tarpu aptariamame lankstinuke tokia informacija yra (tabako gaminio pavadinimas, grafinis prekių ženklas).Trečia, kaip teisingai nurodė atsakovas (Tarnyba), šis reklaminis lankstinukas akivaizdžiai yra skirtas vartotojui išsinešti. Aplinkybė, kad šis lankstinukas nėra skirtas išsinešti atskirai nuo tabako gaminio, esminės reikšmės ginčui neturi, nes tokios sąlygos atsakomybei įstatymų leidėjas nekelia“.
    Tarnybos nutarimas dėl ekonominių sankcijų taikymo yra įsiteisėjęs.