Su darbo biržos direktore aptarė bendradarbiavimo galimybes

Sausio 19 d. laikinai einantis Mažeikių rajono savivaldybės mero pareigas Rimantas Norkus, Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, direktoriaus pavaduotojas Romualdas Sakalauskas susitiko su Mažeikių darbo biržos direktore Alfreda Normantiene.
Aptarta galimybė bendradarbiauti vykdant Vyriausybės 2008 m. lapkričio mėn. patvirtintą „Mažeikių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008-2010 metų programą“. Tartasi dėl viešųjų darbų programos vykdymo ir finansavimo.

 

Direktorė A. Normantienė informavo, kad 2009 m. sausio 1 d. nedarbo lygis išaugo iki 6,8 proc. (2008-01-01 – 5,8 proc.). Mažeikių darbo biržoje buvo registruota: 2859 asmenys, ieškantys darbo, iš jų 1712 moterys (59,9 proc.). 2008 m. gruodžio mėn. registravosi 444 asmenys, 2008 m. lapkričio mėn. – 415 asmenų.
Mažeikių rajono savivaldybės vadovams didžiulį nerimą sukėlė žinia apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą – UAB „Mažeikių automobilių keliai“ pranešė Mažeikių darbo biržai, jog nuo šių metų sausio 12 d. iki kovo 12 d. ketina atleisti 120 darbuotojų. Šioje įmonėje iš viso dirba 220 asmenų. Nutarta susitikti su UAB „Mažeikių automobilių keliai“ vadovais, išsiaiškinti numatomo darbuotojų atleidimo priežastis bei ieškoti galimybių išvengti tokio drastiško darbuotojų skaičiaus mažinimo.