Seimo Pirmininkas: esu pasirengęs kalbėtis su visais, kurie nori tai daryti

Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas kreipėsi į visuomenę tikėdamas, kad visus nesutarimus galima išspręsti taikiai susėdus prie pokalbių stalo.

„Suprantu, kad situacija Lietuvoje nėra lengva – valstybės ekonomika ir Lietuvos žmonės išgyvena ne pačias geriausias dienas. Suprantu, kad žmonės nėra patenkinti dabartine situacija. Suprantu, kad žmonės turi teisę pareikšti savo nuomonę ir netgi nepasitenkinimą taikiomis formomis, tačiau tai negali būti siejama su griovimu, įtampa ir smurtu. Sukeltos riaušės negali pasitarnauti civilizuotam valdžios ir visuomenės dialogui”, – teigia Seimo Pirmininkas.

Parlamento vadovas prisiima visą moralinę atsakomybę už tai, kas vyko prie Seimo rūmų, tačiau nepateisina sukeltų neramumų, išdaužytų langų, sprogmenų ir galbūt net ginklo panaudojimo minioje.

A. Valinskas nori aiškiai atskirti tuos, kurie atėjo pareikšti savo pozicijos dėl vienų ar kitų politikų sprendimų, ir tuos, kurie atėjo sukurstyti, o vėliau ir dalyvauti riaušėse.

„Noriu labai atsakingai pareikšti, kad visi tai darę turi būti nubausti”, – sako Seimo vadovas.

Parlamento vadovas pripažįsta, kad valdančioji koalicija per mažai aiškino žmonėms apie savo sprendimus.

„Suprantu, kad sprendimai, deja, nepopuliarūs, bet jie turėjo būti priimti, kad pensininkai laiku gautų pensijas, dirbantieji – atlyginimus, kad laiku būtų sumokėtos visos socialinės išmokos. Esu pasirengęs kalbėtis su visais, kurie nori tai daryti, tačiau nebus jokio dialogo ir susitarimo su riaušininkais, kurių tikslas vienas − kelti sumaištį ir kenkti valstybei”, – teigia A. Valinskas.

Seimo Pirmininkas kviečia politines partijas, nepaisant ideologinių skirtumų, spręsti iškilusias socialines-ekonomines problemas.

„Labai gerai apgalvokime siūlydami arba jau priimdami įstatymų pataisas, kurios žmonių gyvenimams gali turėti labai neigiamas pasekmes. Nepriiminėkime sprendimų prieš tai itin gerai neapsvarstę ir neradę geriausios išeities. Dabar ne laikas tą daryti. Dabar laikas susitarti”, – tikina Parlamento vadovas.