Naujos elektrinės Tulnikiuose likimas dar neaiškus

Vakar, sudaryta komisija, kuri svarstė detaliojo plano rengimo ir žemės paskirties keitimo mažosios hidroelektrinės statybai Tulnikių kaime, pristatė savo išvadas. Komisijos pirmininkas Jonas Siminkevičius 9 komisijos narius supažindino su Vytauto Vilčiausko ir Aurimo Kulbio prašymu elektrinės statybai. Sudaryta komisija domėjosi ir nagrinėjo ne tik gyventojų skundus dėl planų statyti mažąją hidroelektrinę, bet ir aplinkos apsaugos įstatymais, svarstė visas galimybes ir pasekmes.

 

Pasak komisijos narės Brigitos Momgaudienės, prie tvenkinio yra įrengta poilsiavietė, pliažas, vasarą čia vyksta įvairūs šventiniai renginiai. Zigmantas Kristutis pažymėjo, kad nemažai lėšų iš Savivaldybės gamtosaugos fondo buvo skirta privažiavimo keliui prie tvenkinio įrengti, poilsiavietės atnaujinimui, tvenkinio priežiūrai ir įžuvinimui. Davus leidimą statyti hidroelektrinę gamta būtų niokojama: sumažėtų žuvų skaičius, vanduo nuo stovėjimo pradėtų žaliuoti.

 

„Ant Varduvos ir Virvytės upių pastatytos mažosios hidroelektrinės turi neigiamos įtakos žuvivaisai, upės uždumblėja, vanduo upės vagoje drumzlinas. Mes taip mažai turime vandens telkinių, todėl privalome išlaikyti rekreacinėje zonoje švarų žvejų išnuomotą mėgstamą tvenkinį“ – savo nepritarimą statyti elektrinę griežtai pareiškė Savivaldybės tarybos narys Saulius Šiurys.

 

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė teigia, kad rajono ruošiamame Bendrajame plane ant Tulnikių tvenkinio yra numatyta hidroelektrinės statyba. Pati užtvanka yra Savivaldybės nuosavybė, todėl kiti komisijos nariai siūlo surinkti papildomą informaciją, kiek Savivaldybė skyrė per paskutinius 5 metus investicijų poilsiavietei, kelio įrengimui, įžuvinimui, taip pat gauti informaciją apie tvenkinio valdytojus.

 

Komisija gavusi visą norimą informaciją, iki kitų metų I ketvirčio pabaigos ją apsvarstys ir savo galutinį pasiūlymą pateiks Savivaldybės tarybai.