Transporto priemonių savininkai raginami laiku atlikti savo pareigas

Valstybės įmonė „Regitra” ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skatina transporto priemonių savininkus išregistruoti baigtas eksploatuoti, į užsienį parduotas transporto priemones bei laiku atlikti kitas teisės aktuose transporto priemonių savininkams nustatytas pareigas ir primena, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekse yra nustatyta atsakomybė už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą.

Siekdami transporto priemonių savininkams suteikti daugiau informacijos apie teisės aktuose jiems nustatytas pareigas, valstybės įmonė „Regitra” ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė specialią skrajutę „Transporto priemonių savininko atmintinė”. Ji platinama valstybės įmonės „Regitra” klientų aptarnavimo padaliniuose ir publikuojama įmonės „Regitra” (www.regitra.lt) bei Policijos departamento prie VRM (www.policija.lt) tinklalapiuose. Pareigūnai skrajutę taip pat dalins vairuotojams.

Policijos pareigūnai daugiau dėmesio skirs kelių eisme dalyvaujančioms transporto priemonėms tikrinti, taip pat toms transporto priemonėms, kurios paliktos be priežiūros bendro naudojimo vietose (pavyzdžiui, kiemuose). Jų savininkai iš pradžių bus tik įspėti. Po raštiško perspėjimo, nepasirūpinęs nenaudojama transporto priemone, jos savininkas bus patrauktas administracinėn atsakomybėn. 

„Transporto priemonė yra padidinto pavojaus šaltinis, galintis padaryti didelę žalą asmens sveikatai ir turtui. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad savininkai ar valdytojai rūpinasi ir atsako už jiems nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę. Dalyvauti viešajame eisme leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms transporto priemonėms, kurioms atlikta ir galioja privaloma techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar su dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius”, – sakė valstybės įmonės „Regitra” generalinio direktoriaus pavaduotojas Leonardas Kęstutis Jasūdis.

Transporto priemonių savininkai turėtų atminti, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnyje numatyta atsakomybė už neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka transporto priemonių vairavimą, o šio kodekso 133¹ straipsnyje – atsakomybė už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimą.

Policijos departamentas atkreipia dėmesį, kad, šiemet sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, už šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus eismo dalyviams gali būti ne tik skiriama bauda, teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, administracinis areštas, bet ir konfiskuojama transporto priemonė.

„Transporto priemonės konfiskavimas gali būti taikomas už neeksploatuojamos transporto priemonės laikymą bendro naudojimo vietose, pavojingą ir chuliganišką vairavimą, nepaklusimą reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimą iš eismo įvykio vietos, pakartotinį transporto priemonių vairavimą esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų bei kai kuriais kitais atvejais”, – sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis.

Transporto priemonių savininkai atlikti savo pareigas turėtų teisės aktuose nustatytu laiku. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta, kad, pardavus (padovanojus) Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę Lietuvos gyventojui ar įmonei, būtina per 30 dienų perregistruoti anksčiau įregistruotus duomenis. Baigtą eksploatuoti ar parduotą į užsienį transporto priemonę būtina per 30 dienų išregistruoti. Parduodant registruotą transporto priemonę kitam asmeniui, būtina surašyti tokį sandorį patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo sutartį). 

„Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai, nepasirašęs pirkimo-pardavimo sutarties, savininkas perduoda savo transporto priemonę tikėdamasis, kad ji bus išardyta dalimis, tačiau įsigijęs asmuo toliau ją eksploatuoja, daro Kelių eismo taisyklių pažeidimus, o kartais ir sukelia eismo įvykius. Kai transporto priemonė konfiskuojama už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, skolų už jos saugojimą išieškojimo įmonės kreipiasi būtent į transporto priemonės savininką”, – pastebi Leonardas Kęstutis Jasūdis.

Nemažai eismo įvykių Lietuvoje registruotais automobiliais sukeliama užsienyje. Iš Europos Sąjungos valstybių valstybės įmonė „Regitra” nuolat gauna prašymus pateikti informaciją apie transporto priemonės savininką. 
2008 m. gruodžio pradžioje 1 087 192 fizinių ir 51 963 juridinių asmenų vardu buvo įregistruotos 2 103 928 motorinės transporto priemonės.
Juridinių asmenų vardu buvo įregistruota 349 410 transporto priemonių (iš jų 171 593 buvo lengvieji (M1 klasės) automobiliai).
Fizinių asmenų vardu buvo įregistruoti 83 proc. (1 754 518) visų registruotų motorinių transporto priemonių (iš jų 1 531 187 buvo lengvieji (M1 klasės) automobiliai). 
Daugiausia – 304 – transporto priemonių savo vardu buvo įregistravęs Marijampolės apskrities gyventojas (40 m.), 201 – Vilniaus miesto savivaldybės gyventojas (26 m.), 172 – Kauno miesto savivaldybės gyventoja (28 m.).
Nemaža dalis registruotų transporto priemonių viešajame eisme Lietuvoje neeksploatuojamos (parduotos į užsienį, išardytos), tačiau  savininkai iki šiol nepasirūpino jų išregistravimu, todėl jie ir toliau lieka atsakingi už pasekmes, kurias sukels jų vardu registruotas transporto priemonėmis eksploatuojantys asmenys.