Tėtis ir sūnus

Išėjo žiemą tėtis su sūnum rogutėmis pasivažinėt… Po kiek laiko sūnus ir sako:
– Žinai, tėti, aš su tavim daugiau niekada neisiu rogutėmis važinėtis…
O tėtis atkerta:
– Nebūk mergiotė, tylėk ir tempk!