Mama rašo sūnui į kalėjimą

Mama rašo sūnui į kalėjimą:
Sūneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarė… Ūkis neprižiūrėtas, daržas nesukastas, bulvės nepasodintos – ką daryti – nežinau!

Sūnus rašo atsakymą:
Mama, tu geriau darže nesikapstyk… Tiek visko iškasi, kad ir tave pasodins, ir man dar pridės…

Ir vėl mama rašo:
Sūneli, kartu su tavo laišku atvažiavo ir policija. Perrausė visą daržą, nieko nerado, pikti kaip velniai išvažiavo.

Sunus atsako:
Mama! Kaip galėjau – padėjau. Bulves jau patys sodinkit…