"Mažeikių nafta" skelbia devynių mėnesių veiklos rezultatus

AB „Mažeikių nafta“ grupė pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (atsižvelgiant į istorinę turto vertę) per devynis šių metų mėnesius uždirbo 220,5 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno. Šių metų trečiąjį ketvirtį staigus ir ženklus pasaulinių naftos ir naftos produktų kainų kritimas turėjo esminės įtakos visų devynių mėnesių finansiniams rezultatams.

Per devynis šių metų mėnesius AB „Mažeikių nafta“ (toliau – Bendrovė) perdirbo 7,244 mln. tonų žaliavos, iš kurios 6,962 mln. tonų sudarė nafta. Bendrovės žaliavos perdirbimo apimtys, lyginant su praėjusių metų devyniais mėnesiais, padidėjo 45 procentais (4,981 mln. tonų žaliavos, iš kurios – 4,005 mln. tonų naftos).

 

Per 2008 metų trečiąjį ketvirtį perdirbta tiek pat žaliavos, kaip ir per 2008 metų antrąjį ketvirtį, t.y. 2,57 mln. tonų (2,51 mln. tonų sudarė nafta), o tai 42 proc. daugiau nei per 2007 metų trečiąjį ketvirtį. Naftos perdirbimo lygis per trečiąjį ketvirtį taip pat, kaip ir per antrąjį, liko rekordinis.

2008 metais Bendrovė ir toliau įgyvendino modernizavimo projektus. Trečiąjį  ketvirtį pradėti dyzelinio hidrovalymo įrenginio prijungimo prie kitų įrenginių darbai. Šie darbai buvo baigti ir įrenginys pradėjo veikti spalio mėnesį. Įgyvendinusi šias investicijas Bendrovė gamina mažasierį  dyzeliną, kuriame sieros junginių kiekis yra iki 10 ppm (10 mg/kg). Šis produktas leis Bendrovei išlaikyti savo pardavimų lygį Europos Sąjungos rinkose, kai nuo kitų metų pradžios įsigalios nauji reikalavimai.

AB „Mažeikių nafta“ per trečiąją ketvirtį įgyvendino projektus, susijusius su Bendrovės vadybos tobulinimu. Bendrovei suteiktas OHSAS 18001 sertifikatas liudija, kad AB „Mažeikių nafta“ atitinka geriausios praktikos standarto reikalavimus ir aktyviai saugo savo darbuotojų sveikatą bei užtikrina jų saugumą.

Bendrovė tęsia restruktūrizaciją ir atskiria veiklą, tiesiogiai nesusijusią su pagrindine Bendrovės veikla – naftos perdirbimu ir naftos produktų gamyba. Iš AB „Mažeikų nafta“ struktūros buvo išskirta patalpų valymo bei teritorijos priežiūros sritis. Šias paslaugas Bendrovei teikia AB „Mažeikų nafta“ dukterinė UAB „Paslaugos Tau“, kuri pradėjo darbą šių  metų trečiąjį ketvirtį. Nuo šių metų pradžios Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo apie 150 (neskaitant darbuotojų, kurie perėjo dirbti į dukterines įmonės).  „Nuo metų pradžios įgyvendinami efektyvumo didinimo veiksmai duoda rezultatus – geresnį perdirbimo pajėgumų panaudojimą, darbo našumo ir Bendrovės veiklos efektyvumo augimą“, – sako AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Marek Mroczkowski.

AB „Mažeikių nafta“ grupės operacinis pelnas (EBIT – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) per 2008 metų devynis mėnesius pasiekė 340,1 mln. litų. ir buvo 140 proc. aukštesnis nei per tą patį 2007 metų laikotarpį. AB „Mažeikių nafta“ grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 220,5 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno. Jis buvo 59 proc. aukštesnis nei per tą patį 2007 metų laikotarpį (138,3 mln. litų). Bendrovės pajamos per devynis 2008 metų mėnesius pasiekė 14,4 mlrd. litų ir buvo 110 proc. didesnės nei per 2007 metų devynis mėnesius (6,8 mlrd. litų).

Per 2008 m. trečiąjį ketvirtį užfiksuotas staigus naftos kainos kritimas – nuo daugiau nei 140 JAV dolerių už barelį šio laikotarpio pradžioje iki 90 JAV dolerių už barelį rugsėjo pabaigoje. Kainų kritimas nulėmė produktų ir naftos nuvertėjimą ketvirčio pabaigoje daugiau nei 60 mln. JAV dolerių. Tai neigiamai paveikė Bendrovės veiklos rezultatus. AB „Mažeikių nafta“ grupės operacinis pelnas (EBIT) per 2008 metų trečiąjį ketvirtį pasiekė 12,8 mln. litų ir buvo 96 proc. mažesnis nei 2008 metų antrąjį ketvirtį (335,5 mln. litų). Per 2008 metų trečiąjį ketvirtį Bendrovė patyrė 59,8 mln. litų nuostolių.

Šių metų trečiąjį ketvirtį įgyvendintos investicijos, restruktūrizacija ir darbo organizavimo pagerinimas turės teigiamos įtakos AB „Mažeikių nafta“ grupės rezultatams ateityje.