Viešajame tualete

Viešam WC ant purvinų grindų mėtosi rublis.
– Fui, negi dėl kažkokio rublio kišiu nagus į šūdą, – burba sau po nosimi girtuoklis. Kiek pagalvojęs, išsitraukia iš kišenės šimtinę ir meta ant grindų
sakydamas:
– O štai 101 rublį galima ir pakelt!