Pareigūnai lankys teistus asmenis

Policijos departamento prie VRM duomenimis nuo ateinančio pirmadienio šalyje prasideda prevencinė priemonė „Teistų asmenų priežiūra 2008″, kurią vykdys Lietuvos policijos ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnai.

Šia priemone siekiama stiprinti visuomenės saugumą, mažinti nusikaltimų recidyvą, aktyvinti pataisos inspekcijų ir teritorinių policijos įstaigų bendradarbiavimą, gerinti asmenų, lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų ir nuteistų laisvės apribojimo bausme, elgesio bei teismo jiems nustatytų draudimų ir paskirtų įpareigojimų vykdymo kontrolę.

Pagal iš anksto parengtus ir suderintus prevencinės priemonės vykdymo planus, numatyti patikrinimai, aplankant visus į teritorinių pataisos inspekcijų įskaitas įrašytus asmenis, lygtinai atleistus nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, lygtinai paleistus iš pataisos įstaigų ir nuteistus laisvės apribojimo bausme. Apsilankymo metu, pareigūnai domėsis šių asmenų materialinėmis ir buitinėmis gyvenimo sąlygomis, laisvalaikiu, jų elgesiu, ryšiais, informuos juo apie institucijas, kurios teikia socialinę pagalbą, taip pat tarpininkaus, kad tokia pagalba jiems būtų suteikta.

Patikrinimų ir profilaktinių pokalbių metu surinkta informacija bus kaupiama teisėsaugos pareigūnų duomenų bazėse.

Pareigūnai su teistaisiais bendraus iki š. m. lapkričio 14 d.