"Mažeikių nafta" auditas pelnė tarptautinį pripažinimą

Vidaus auditorių institutas JAV paskelbė atnaujintą sąrašą organizacijų, kurios taiko geriausią vidaus audito praktiką pasaulyje. Šiame sąraše yra ir bendrovė „Mažeikių nafta“ – kol kas vienintelė Lietuvos įmonė.
Vidaus audito kokybę „Mažeikių naftoje“ išoriniai konsultantai įvertino 2007-aisiais. Jie patvirtino, kad bendrovė „Mažeikių nafta“ savo vidaus auditą atlieka, taikydama tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus.
Vidaus auditorių institutas JAV – autoritetingiausia organizacija vidaus audito srityje, vienijanti per 150 tūkst. narių. Į įmonių, taikančių pavyzdinę vidaus audito praktiką, sąrašą organizacijos įtraukiamos, kai jų vidaus audito kokybės įvertinimą atlieka ir patvirtina išorės ekspertai.
Tarp sąraše išvardintų įmonių, kurios gali pasigirti patvirtinta vidaus audito kokybe, nedaug Europos organizacijų.

Šaltinis: „Būdas žemaičių“