Artėja rinkimai? Už ką balsuoti?

Ar eisite į rinkimus? Ar tikrai žinote, kurį kandidatą pasirinksite? Ar turėjote pakankamai informacijos apie juos, kad galėtumėte nuspręsti, kurį pasirinkti? O gal išvis net nežinote, kas kandidatuoja? Mes nusprendėme Jums padėti ir papasakoti apie kiekvieną kandidatą atskirai.

Iš viso Mažeikiuose jų yra 13:
V. Bugnevičius (Naujoji sąjunga (socialliberalai)),
S. Giedraitis (išsikėlė savo kandidatūrą pats),
R. Gricius (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), 
R. Gurklienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis),
J. Jurkus (Lietuvos socialdemokratų partija),
R. Lidžiūtė (Liberalų ir centro sąjunga),
K. Loboda („Fronto“ partija),
A. Naujokas (išsikėlė savo kandidatūrą pats),
P. Noreika (Lietuvos socialdemokratų sąjunga), V. Prialgauskas (Partija „Tvarka ir teisingumas“),
A. Stonkus (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga),
V. Šereika (Tautos prisikėlimo partija),
R. Venclovas (Darbo partija).

Paspaudę Skaityti toliau.. sužinosite apie kiekviena kandidatą išsamiau.

Viktoras Bugnevičius – pasirinkęs istorijos mokytojo specialybę, 1984 m. baigė Tarptautinį Jaunimo institutą, taip pat Šiaulių universitete studijavo viešąjį administravimą. Vedęs, turi tris vaikus. Šiuo metu yra Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas visuomeniniais pagrindais. Taip pat apskaitos ir realizacijos tarybos vadovas UAB „Mažeikių šilumos apskaitos tinkluose“. Jo kandidatūrą iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše 74.

 

Stanislovas Giedraitis – savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos seimą išsikėlė pats. Vedęs, turi tris vaikus. 1981 m. baigė Leningrado aukštąją partinę mokyklą. 1965 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje įgijo aukštąjį išsilavinimą. 1985 m. buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Šiuo metu yra VšĮ „Europos geografinio centro“ direktorius. Vilniaus rajone turi ekologinės gamybos ūkininko ūkį. Šiuo metu gyvena sostinėje.

 

 

Rimantas Gricius – 1988 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Vedęs, turi du vaikus. Šiuo metu Viekšnių gimnazijos direktorius. Taip pat Viekšnių gyvenvietės bendruomenės pirmininkas, Žemaičių kultūros draugijos narys. Jo kandidatūrą iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, jų sąrašo numeris 108.

 
Regina Gurklienė –  1986 m. įstojo į Vilniaus geležinkelininkų technikumą. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, dainavo technikumo folkloriniame ansamblyje. Šiuo metu yra vyr. finansų  konsultantė, tarpininkauja UAGDPB „Aviva Lietuva“. Išsiskyrusi, turi viena vaiką. Save vadina veiklia ir energinga optimiste. Mėgsta sklandyti su sklandytuvu, keliauti. Jos kandidatūrą iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, jų numeris sąraše 76.

 

 

Jonas Jurkus – 1988 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierio- mechaniko specialybę. Dabartiniu metu baigia studijas Šiaulių universitete, ekonomikos magistrą. Vedęs, turi du vaikus. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys. Šiuo metu yra UAB „Mažeikių šilumos tinklų“ generalinis direktorius. Jo kandidatūrą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, jų priešrinkiminis numeris sąraše 26.

Rita Lidžiūtė – 1977 m. baigė Šilalės medicinos mokyklą. 1978 – 1985 m. mokėsi Vilniaus universitete, įgijo gydytojo pediatro specialybę. Netekėjusi, vaikų neturi. Nuo 1986 m. dirba Mažeikių rajono ligoninėje. Šiuo metu yra vaikų ligų skyriaus vedėja VŠĮ Mažeikių ligoninėje. Aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Ji yra Lietuvos gydytojų sąjungos narė, Mažeikių skyriaus tarybos narė ir Mažeikių turistų klubo pirmininkė. Jos kandidatūrą iškėlė Liberalų ir centro sąjunga, jų priešrinkiminis numeris sąraše 82.

Konstantin Loboda – 1993 m. pasirinkęs radiotechniko specialybę, baigė Serpuchovo technikumą. Vedęs, turi vieną vaiką. Šiuo metu yra Ignalinos atominės elektrinės pamainos viršininkas. Jo kandidatūrą iškele „Fronto“ partija, jų numeris sąraše 35.

 

Antanas Naujokas – tai antrasis kandidatas, kuris savo kandidatūrą išsikėlė pats. 1996 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijo ekonomisto – organizatorio specialybę. 2005 m. pasirinkęs teisininko specialybę, baigė Maskvos naująjį teisės institutą. Vedęs, turi tris vaikus. Šiuo metu Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje laikinai eina Juridinio skyriaus vedėjo pareigas.

 
Pranas Noreika – 1995 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, ekonomisto – organizatoriaus specialybę. Vedęs, turi du vaikus. Šiuo metu yra Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas. Taip pat Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos narys, pirmininko pavaduotojas, Mažeikių savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Jo kandidatūrą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, jų numeris sąraše 8.


Apolinaras Stonkus – 1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Studijavo istorijos ir tarybines teises. Vedęs, turi tris vaikus. Šiuo metu yra Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas. Taip pat yra Krakių kaimo bendruomenės „Ventos vingis“ pirmininko pavaduotojas. Jo kandidatūrą iškėlė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, jų numeris sąraše 97.

 

Valdemaras Šereika – 2007 m. pasirinkęs tarptautinę prekybą Tarptautinio verslo mokykloje, įgijo magistro laipsnį. Išsiskyręs. Šiuo metu yra UAB „Remagnus“ direktorius. Sav
e apibūdina kaip aktyvų, komunikabilų, iniciatyvų ir punktualų. Jo kandidatūrą iškėlė Tautos prisikėlimo partija, jų numeris sąraše 66.


Romas Venclovas – 1987 m. pasirinkęs pramoninės ir civilinės statybos specialybę, baigė Vilniaus inžinierinį statybos institutą. Išsiskyręs. Seimo narys. Jo kandidatūrą iškėlė  Koalicija Darbo partija + jaunimas (Darbo partija, jų numeris sąraše 14), jų numeris sąraše 33.

Vytautas Prialgauskas – 1983 m. baigė Tirkšlių mokyklą. 2002 m. baigė vadybos mokslus ir gavo aukštąjį išsilavinimą. Vedęs, turi tris vaikus. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys. Šiuo metu yra UAB „Parama“ direktorius. Domisi istorija. Jo kandidatūrą iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas, jų numeris sąraše 66.