Pradėta šildyti ikimokyklines, ugdymo ir gydymo įstaigas

Rugsėjo 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė įsakymą dėl 2008-2009 metų šildymo sezono pradžios. Įsakymu nustatyta, kad 2009-2009 metų šildymo sezono pradžia yra rugsėjo 29 d. (pirmadienis). Šią dieną šildymas turi būti pradėtas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose bei gydymo įstaigose.

Šilumos vartotojai, už šildymą atsiskaitantys pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, suderinus su šilumos tiekėju, esant techninėms galimybėms, patys turi nuspręsti dėl pastatų šildymo pradžios.

Mažeikių rajono savivaldybė numato, kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių butų ūkis“ ir UAB „Tavo pastogė“ šildymo įjungimo darbus turi baigti per 3 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios