Tėvas sakė…

Du vyrukai kalbasi:

– Kai buvau paauglys, tėtis man sakė: niekad neik į viešnamį, nes gali pakliūti į labai keblią padėtį.

– Ir ką?

– Man buvo labai įdomu, tad visgi nuėjau. Ir sutikau ten tėvą…