Siūlykite kandidatus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanoti

Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija kviečia iki gruodžio 31 d. siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu.

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 metais įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą – Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“. Medaliai įteikiami iškilmingame renginyje, vykstančiame Panevėžyje kiekvienų metų kovo 30 d.

 

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

 

Kasmet skiriama ne daugiau kaip po 5 medalius kiekvienai kategorijai už:

 

1) pilietinę iniciatyvą valstybei stiprinti;

2) filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą;

3) savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;

4) parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą;

5) visuomeniškai aktualią publicistiką.

 

Medalis skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms, mokslo, mokymo, kultūros institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijams.

 

Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros institucijos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos. Vienais metais siūlyti galima ne daugiau kaip vieną kandidatą kiekvienai kategorijai. Iki šių metų gruodžio 31 d. komisijai pateikiama paraiška (raštas) bei šie dokumentai:

 

1) kandidato gyvenimo aprašymas (CV) arba institucijos veiklos aprašymas;

2) teikiančiosios institucijos rekomendacija (būtina nurodyti, kuriai nominacijai teikiama);

3) su nominacija susijusių kandidato atliktų darbų sąrašas ir/arba tai liudijantys dokumentai (publikacijos, straipsniai apie veiklą, žmonių liudijimai, pažymėjimai, vaizdo medžiaga ir pan.);

4) kita galinti būti reikšminga informacija.

 

Paraiškas dėl Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ bei reikalingus dokumentus prašome siųsti adresu: Gedimino per. 53, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija. El. paštas: bite@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6320, faksas (8 5) 239 6598.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}