Mažeikių rajone karo laikų sprogmuo apgadino traktorių

Vakar, rugpjūčio 1 dieną, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariate gautas informacinis pranešimas, kad Mažeikių rajone, Reivyčių sen., Buknaičių km., traktoriumi su prikabintu kultivatoriumi, atliekant žemės ruošimo darbus, sprogo, kaip įtariama, sprogmuo, kurio metu išdužo traktoriaus galinio lango stiklas bei buvo apgadintas kultivatorius, nuplėšta viena diskinė lėkštė. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

 

Į įvykio vietą atvyko Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyriaus specialistai, kurie metalo ieškiklio pagalba aptiko keletą skeveldrų, diskinę lėkštę nuo traktoriaus kultivatoriaus ir artilerijos sviedinį. Specialistų teigimu, tai galėjo sprogti karo laikų nedidelis sprogmuo.

 

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai pataria kaip elgtis, aptikus įtartiną daiktą.

 

Nelieskite įtartinų daiktų ar sprogmenų.

 

Nuo įtartino daikto ar sprogmens visada pasitraukite tuo pačiu keliu, kuriuo priėjote. Nueikite kuo toliau ir pasislėpkite už patvarios konstrukcijos, geriausia – pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų, nes įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali sužeisti.

 

Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Atsakomybė už melagingą pranešimą gresia tik tais atvejais, jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.

 

Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, o čia esantys privalo pasitraukti kartu su jumis. Vienam tai atlikti nėra lengva, todėl, jei yra daug žmonių, pakvieskite kelis aktyviausius būti „koordinatoriais“, kurie iš pavojingos teritorijos atitrauktų po grupelę smalsuolių.

 

Tik Jūs galite nurodyti įtartino daikto ar sprogmens tikslią buvimo vietą ir apibūdinti jį, todėl jūsų buvimas saugiu atstumu nuo galimai pavojingos teritorijos yra būtinas.

 

Kaip elgtis gavus grasinimą apie padėtus sprogmenis

 

Įdėmiai išklausykite pranešimą ir pasistenkite išsiaiškinti:

 

– Kur padėtas sprogmuo?

– Kada sprogmuo sprogs?

– Kaip atrodo sprogmuo?

– Atkreipkite dėmesį į kalbėjimo manierą, akcentą, kalbos defektus, foninius garsus.

– Pasistenkite užsirašyti tikslų pranešimo tekstą.

– Praneškite policijai.

– Praneškite įstaigos administracijai ir (ar) saugos tarnybai, ir esant būtinumui, evakuokite įstaigos darbuotojus į saugią vietą.

 

Kaip elgtis sprogimo vietoje (arba po sprogimo)

 

– Kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė pasinaudokite priedanga. Priedanga šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis.

– Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.

– Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

– Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirikdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

-Apie įvykį praneškite POLICIJAI telefonu 112.

 

Mažeikių policijos komisariato informacija

 

{parasas}