Teismo salėje

Teisėjas kreipiasi į susirinkusius teismo salėje:
– Tylos! Įspėju, jei dar kas ištars „Teisėją lauk“ bus išprašytas į gatvę.
Po kurio laiko balsas iš salės: „Teisėją lauk“.
Teisėjas:
– Kaltinamasis, Jūsų tai neliečia.