Lažybos

Susilažino Lietuvos ir Amerikos statybininkai kas greičiau namą pastatys. Pasirašė jie lažybų sutartį – kas laimės, tam atitenka 1 mln dolerių. Prasidėjo varžybos. Amerikonai pas save Amerikoj stato, lietuviai pas save, Lietuvoj. Ir visą laiką keičiasi informacija apie darbus.
Praėjo mėnuo.
Lietuviai gauna telegramą: „Dar 10 dienų ir mes baigsim statyti.”
Tuo pačiu metu amerikonai taip pat gauna telegramą iš lietuvių statybininkų: „Dar 10 leidimų ir mes pradedam!”.