Chemijos pamoka

Tėvas klausia sūnaus:
– Ką šiandien veikėte mokykloje?
– Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas.
– O ką rytoj veiksite mokykloje?
– Kokioje mokykloje, tėveli..