Grybai

 Kalbasi du vyrai:
– Nuo ko mirė tavo uošvienė?
– Grybais užsinuodijo.
– Tai kodėl ji turėjo išmuštus visus dantis?
– Nes bliamba nenorėjo ėsti!!