Testamentas

– Jūsų vyro reikalai labai prasti.
– Ar galiu su juo pasikalbėti?
– Jam būtina ramybė! – sako gydytojas ligonio žmonai.
– Suprantu daktare, aš visai jo nejaudinsiu, tik paprašysiu, kad parašytų testamentą.