Anekdotas pirmadieniui

Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą rėkia:
– Aš juk sakiau: Darbo metu rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
– O kas dirba?!