PRADĖTAS TYRIMAS DĖL MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKLOS

Mažeikių rajono savivaldybė gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pranešimą, kad pradėtas Mažeikių dailės mokyklos direktoriaus Zenono Steponavičiaus veiklos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms tyrimą.

2010 m. vasario 10 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstą Mažeikių dailės mokyklos darbuotojų 2010 m. sausio 20 d. pranešimą „Dėl Mažeikių dailės mokyklos direktoriaus Z. Steponavičiaus netinkamo vadovavimo ir gebėjimo atlikti mokyklos vadovo ir mokytojo pareigas“.

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, siekdama išsiaiškinti Z. Steponavičiaus veiksmų, įdarbinant savo vadovaujamoje mokykloje savo sutuoktinę, aplinkybes, pradėjo jo veiklos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo nuostatoms tyrimą. Mažeikių rajono savivaldybės taryba taip pat buvo gavusi Dailės mokyklos darbuotojų skundą.

 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje dalyvavę kolektyvo atstovai bei direktorius Z. Steponavičius informavo, kad po atlikto Švietimo skyriaus tyrimo nutarta pasirašyti taikos sutartį. Taikos sutartis pasirašyta vasario 10 d. Dailės mokyklos direktorius įsipareigojo padaryti teisingas išvadas iš darbuotojų skunde nurodytų faktų.

 

{mazeikiai}

{parasas}