Knygynas "Pegasas" pristato Franz Kafka knygą "Laiškas tėvui"

 

 

 Knyga turi būti kirvis, kuris iškapotų mumyse užšalusią jūrą. (Francas Kafka)

„Laiškas tėvui“ – jauno žmogaus dvasinė istorija, kuri gali būti artima kiekvienam iš mūsų. Kaip žmogaus gyvenimą paveikia ir net nulemia santykiai su tėvais, broliais ir seserimis? Ar geografinis nuotolis, laikas, kita profesija, vedybos gali išvaduoti mus iš magiško mūsų tėvų rato?

… pasaulis man pasidalijo į tris dalis: vienoje gyvenau aš, vergas, privaląs laikytis įstatymų, kurie man vienam sugalvoti ir kurių aš, nė pats nežinodamas kodėl, iki galo laikytis niekaip neįstengiau; antrame, man labai tolimame, pasaulyje gyvenai Tu, paskendęs valdymo rūpesčiuose, įsakinėdamas ir vis piktindamasis, kad įsakymai nevykdomi; pagaliau trečiajame pasaulyje, neprivalėdami nei įsakinėti, nei klausyti, laimingai sau gyveno visi kiti žmonės. („Laiškas tėvui“)

 

Rubriką pristato knygynas „Pegasas”.