Egzaminus abiturientai laikys trumpiau

Technologijos.lt

 2010 m. brandos egzaminų sesija lyginant su 2009 m. startuos dviem savaitėmis vėliau ir truks viena savaite trumpiau. Tikimasi, kad egzaminų sesijos laiku mažiau bus trukdomas ugdymo procesas. Tai numatyta Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) patvirtintoje Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje. Kaip praneša ŠMM, pagrindinė brandos egzaminų sesija 2010 m. prasidės gegužės 31 d. lietuvių kalbos egzaminu ir baigsis birželio 19 d. Pakartotinė sesija vyks birželio 21- liepos 7 d.

 

Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys atkreipia dėmesį, kad egzaminų tvarka iš esmės nesikeičia.

„Organizuodami baigiamuosius egzaminus siekiame, kad kuo mažiau būtų kaitaliojamos jų taisyklės – išlaikomas ugdymo proceso stabilumas, – sako viceministras. – Todėl šiemet dėl mokinių patogumo palyginti nedaug koregavome egzaminų laiką ir jų skaičių“.

 

Mažėja brandos egzaminų

Brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir vieną pasirinkto dalyko. Tačiau mokiniams, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose, teks išlaikyti ne mažiau kaip tris egzaminus. Ši taisyklė nebus taikoma tik tiems, kurie pasirinks menų studijas. Iš viso abiturientas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.

 

Nuo 2010 m. lietuvių kalbos brandos liks dviejų tipų – valstybinis ir mokyklinis. Bus rengiami tik valstybiniai matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos brandos egzaminai ir tik mokykliniai – tautinių mažumų gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), muzikos, dailės, muzikologijos ir geografijos brandos egzaminai. Taip pat bus vykdomas naujas mokyklinis technologijų egzaminas, kurį galės rinktis į praktinius technologijų mokslus linkęs jaunimas.

 

Užduotys – pasiruošti egzaminui ir pasitikrinti žinias

Abiturientai iš anksto sužinos lietuvių gimtosios kalbos įskaitos užduotis (potemes). Ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki įskaitos dienos jos bus pateiktos mokykloms ir skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.egzaminai.lt, kad mokiniai galėtų pasirinkti vieną iš jų ir pasiruoštų atsiskaityti.

 

Jau dabar Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje yra egzaminų užduočių pavyzdžiai, kad mokiniai pasitikrintų savo žinias, gebėjimus ir įvertintų būsimų pasirinkimų galimybes. Vasario mėn. užduočių pavyzdžiai bus atnaujinti.

 

Apsisprendimo metas – kovo mėnuo

Iki kovo 8 d abiturientai turi apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus laikys. Balandžio pradžioje bus paskelbtos mokyklos, kuriose bus rengiami atskirų dalykų egzaminai.

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatus numatoma skelbti per 5 dienas nuo egzamino dienos, lietuvių kalbos ir tautinių mažumų gimtųjų kalbų – per 9 dienas. Valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama skelbti keturis kartus: birželio 25 d., liepos 1d., liepos 5d. ir liepos 12 dieną.

 

Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos galės teikti prašymą mokyklos direktoriui dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti. Valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatų vėliausias skelbimo terminas – liepos 22 d.

 

Pakartotinoje sesijoje birželio 21 d. – liepos 7d. egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė pasirinkto valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino arba neišlaikė lietuvių kalbos valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino per pagrindinę sesiją. Neišlaikiusieji lietuvių kalbos valstybinio ar mokyklinio egzamino pagrindinėje sesijoje per pakartotinę sesiją galės perlaikyti tik mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą.

 

Brandos egzaminai bus vykdomi vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis, pagal kurias brandos egzaminų užduotys traktuojamos kaip tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

 

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.egzaminai.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

 

www.technologijos.lt