Santechnikas

Dvyliktą valandą nakties skambutis į duris, pribėga moteriškė, klausia:
– Kas ten?
– Čia aš, santechnikas.
– O ko taip vėlai?
– Aš su nakvyne.