Jau galima teikti paraiškas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąjai programai

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija  kviečia teikti paraiškas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2009 metų priemonių vykdymo konkursui. Priemonių įvykdymo laikotarpis iki 2009-12-31.

 

Paraiškas galima teikti šioms priemonėms:

Sveikatos priežiūros specialistų mokymas;

Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas testais narkotinėms medžiagoms šlapime susekti;

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir jose teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo bei efektyvumo užtikrinimas;

Lėtinėmis ligomis sergančiųjų savitarpio pagalbos grupių veiklos organizavimas;

Sifilio ir ŽIV tyrimas;

Sveikatos ugdymo veiklos organizavimas.

 

Paraiškų dėl lėšų skyrimo iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos atrankos kriterijai yra šie:

priemonės vykdymo programos tikslai ir uždaviniai suformuluoti aiškiai ir konkrečiai;

priemonės vykdymo programoje aiškiai apibrėžta tikslinė grupė;

organizacija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis siekdama tų pačių tikslų;

priemonės vykdymo programos rezultatų kriterijai aiškūs, leidžiantys spręsti apie programos efektyvumą ir įgalinantys gautus duomenis lyginti ateityje;

paraiškoje nurodyta panašių priemonių vykdymo turima patirtis ir gauti teigiami rezultatai jas vykdant;

tos pačios krypties priemonės vykdymui panašiems uždaviniams įgyvendinti numatoma mažiausia kaina;

Organizacija, kuriai gali būti skirtas finansavimas iš Specialiosios programos lėšų, privalo nurodyti, kaip bus informuojama visuomenė apie vykdomą Specialiosios programos priemonę.

 

Rekomenduojame rengiant paraiškas atsižvelgti į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-119 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategijos, sąmatos ir priemonių vykdymo plano patvirtinimo“  patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategiją.  

 

            
Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtiną formą, formoje nurodant kurią iš skelbime išvardintų priemonių siekiama vykdyti.

 

Paraiškų 3 (trys) egzemplioriai viename užklijuotame voke, ant voko nurodant  „VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO KONKURSUI” priimami bei registruojami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 107 kabinete. Paskutinė paraiškų pateikimo data 2009-09-14.

Paraiškos forma skelbiama internete www.mazeikiai.lt.

 

www.infomazeikiai.lt