Mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams siūloma nedirbti mokytojais

 

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokyklų vadovus, direktorių pavaduotojus būti supratingais ir 2009–2010 mokslo metais nedirbti mokytojais. Tai leistų pedagogams sudaryti didesnius pamokų krūvius.

 

„Mažėjant klasių komplektų skaičiui mokyklose, mažėja savaitinių pamokų skaičius. Pasitaiko atvejų, kai mokytojams skiriamas minimalus savaitinis pamokų skaičius, o su mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju sudaromos sutartys papildomam darbui (mokytojais).

 

Prašome su mokyklų direktoriais, direktorių pavaduotojais, skyrių vedėjais aptarti pamokų krūvio paskirstymą 2009–2010 m. m. ir pasiūlyti jiems, nesant būtinybei, nedirbti mokytojais, – teigiama švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pasirašytame rašte, adresuotame Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui.

 

Ministro siūlymas bus aptartas rugpjūčio 27 d. vyksiančiame Mažeikių r. mokyklų vadovų pasitarime, skirtame aptarti naujų mokslo metų aktualijas.

 

www.infomazeikiai.lt