Vaikų auklėjimo pokyčiai per 35 metus

Pirma situacija:  Robertas į klasę su pasididžiavimu atsineša savo naująjį peilį, kurį jis gavo dovanų.

1973 metų reakcija:

Biologijos mokytojas išsitraukia savo šveicarišką peilį ir kartu su visa klase lygina abiejų peilių charakteristikas.

2008 metų reakcija:

Policija gauna pranešimą apie tai, jog ginkluotas maniakas – psichopatas įsiveržė į mokyklą. Mokykla apsupama specialiųjų policijos dalinių, Robertas apšaudomas migdomosiomis kulkomis ir be samonės išvežamas į slaptą medicinos įstaigą. Grupė psichologų bendrauja su šokiruotais moksleiviais ir mokytojais. Mokykla uždaroma ir po pusės metų, pilnai perstatyta, su šarvuotais langais bei durimis, atidaroma su pompastiška švente, kurioje dalyvauja vidaus reikalų ministras.

 

Antra situacija: Robertas ir Markas susimušė po pamokų.

1973 metų situacija:

Klasės draugai dalijasi į dvi palaikančias grupes. Markas laimėjo, iš Roberto nosies teka kraujas. Abu paspaudžia vienas kitam ranką ir problema išspręsta.

2008 metų situacija:

Iškviečiama policija, abu muštynių dalyviai areštuojami. Roberto mama rašo pareiškimą baudžiamosios bylos iškėlimui dėl sūnaus kūno sužalojimo. Abu moksleiviai išmetami iš mokyklos, negauna brandos atestato ir negali mokytis toliau. Robertas eina dirbti kroviku, Markas įsidarbina pardavėju Makdonalde.

 

Trečia situacija:  Robertas pamokose neramus, savo plepalais trukdo mokytis kitiems.

1973 metų situacija:

Robertas paliekamas po pamokų, jam skiriamas klasės sutvarkymas be eilės. Po to jis pamokose sėdi ramus ir netrukdo kitiems.

2008 metų situacija:

Gydytojų grupė diagnozuoja Robertui sunkų “susilpnėjusio dėmesio sindromo” atvejį. Jam rytais ir vakarais leidžiamos didelės dozės raminančių vaistų, po kurių Robertas lieka priklausomas nuo jų. Pamokose jis sėdi apatiškas, bet už tai niekam netrukdo. Mokykla gauna papildomą mokyklos psichologo etatą ir padidintą finansavimą, skirtą paaugliams, kenčiantiems nuo psichinių nukrypimų.

 

Ketvirta situacija: Žaisdamas futbolą Robertas netyčia išmuša lango stiklą, už ką nuo tėvo gauna sprigtą į kaktą.

1973 metų situacija:

Draudimas apmoka nukentėjusio žmogaus nuostolius, Roberto kasdieniniai kišenpinigiai laikinai sumažinami dvigubai. Dabar Robertas žaidžia daug atsargiau.

2008 metų situacija:

Kaimynė, mačiusi įvykį ir Roberto tėvo sprigtą parašo pareiškimą policijai apie žiaurų elgesį su vaiku. Roberto mama teisme liudija kad vaikas prieš metus iš tėvo patyrė analogišką smurto atvejį (sprigtą). Roberto tėvui uždraudžiama 10 dienų grįžti į butą. Psichologas tiria jaunesniąją Roberto seserį ir nustato, jog ji taip pat analogiškai buvo nukentėjusi nuo tėvo. Roberto mama išsiskiria su vyru, Robertas dar keletą metų yra stebimas psichologų.

 

Penkta situacija: Achmedas blogai moka vokiečių kalbą ir dėl to jis neišlaiko 8 klasės egzaminų bei paliekamas antriems metams.

1973 metų situacija:

Achmedas vasarą mokosi papildomai, daugiau leidžia laiko su vokiškai kalbančiais draugais. Kitais metais jis be problemų išlaiko visus egzaminus ir tęsia mokslus toliau.

2008 metų situacija:

Achmedo byla perduodama lygių teisių komisijai. Spauda, pasipiktinusi mokyklos administracija, teigia jog „vokiečių kalba nėra pasaulinė kalba ir ne visi privalo ją mokėti“. Achmedo byla pateikiama kaip augančios nacionalinės neapykantos bei rasinės diskriminacijos pavyzdys. Visuomenės spaudimu mokykla surengia pakartotinus egzaminus Achmedui pagal 3 klasės mokymo programą, kuriuos Achmedas šiaip ne taip išlaiko. Toliau mokytis Achmedas negali, jis negauna mokyklos baigimo atestato, nemoka vokiečių kalbos ir verčiasi atsitiktiniais darbais.

 

Šešta situacija: Gegužę klasės išvykos į gamtą metu Robertas išsitraukia fejerverką, kurį išsaugojo nuo Naujųjų metų ir iššauna jį į skruzdėlyną.

1973 metų situacija:

Žuvo kelios dešimtys skruzdėlių iš skruzdėlyno, kuriame gyveno 4376295 skruzdėlės. Mokytoja paaiškina vaikams ką Robertas padarė blogai. Robertas pasižada daugiau to nebedaryti.

2008 metų situacija:

Apie įvykį sužino GreenPeace organizacija. Į reikalą įtraukiamį vietinė gyvūnų apsaugos organizacija, žaliųjų partijos skyrius, nepilnamečių reikalų inspekcija ir kriminalinė policija. Robertui nustatomas „antisocialinio elgesio sindromas“, piromanijos sindromas ir polinkis į smurtą. Roberto tėvai, brolis bei sesuo turi praeiti šeimyninės psichoterapijos kursą. Roberto tėvų bute daroma krata ir ieškoma daiktų ir medžiagos, propaguojančios smurtą. Konfiskuojamas Roberto kompiuteris, nes jame aptiktas instaliuotas „Counter Strike“. Byla perduodama „Kovos su terorizmu skyriui“ ir Roberto tėvui, pagal specialybę lakūnui, uždraudžiama pilotuoti lėktuvus iki gyvenimo pabaigos.

 

Septinta situacija: Krepšinio rungtynių metu Robertas suklumpa ir nusidęskia mažutę skiautelę odos nuo kelio. Mokytojas pribėga prie berniuko, pakelia jį ir nuvalo ašaras. Po to jis nuveda vaiką prie teisėjų staliuko, užklijuoja žaizdelę pleistru ir keletą minučių pasėdi šalia ramindamas Robertą.

1973 metų situacija:

Po kelių minučių Robertas nusiramina ir grįžta į aikštelę baigti žaidimo.

2008 metų situacija:

Jaunasis mokytojas nedelsiant atleidžiamas iš darbo už „seksualinį priekabiavimą mažamečio atžvilgiu“. Užvedama baudžiamoji byla, kuri tęsiasi 3 metus. Visus tuos tris metus mokytojui uždrausta dirbti su vaikais ir jis dirba taksistu.

 

www.infomazeikiai.lt