Seimas atidėjo sprendimą dėl motinystės pašalpų mažinimo

ATN.LT

 

Dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai Seimas laikinai atidėjo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų priėmimą. Parlamentarai pavedė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui iki ketvirtadienio ryto išsiaiškinti, ar ketinimas mažinti motinystės pašalpas neprieštarauja Konstitucijai. Apie tai kalbama ir Seimo Teisės departamento išvadoje.

 

Teisės departamentas primena, kad jo birželio 23 d. išvadoje dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projekto buvo nurodyta, jog „atsižvelgiant į tai, kad dėl ligos ir motinystės, kaip tam tikro juridinę reikšmę turinčio įvykio, išmokos kai kurioms asmenų grupėms mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiami atitinkamų įstatymų ir statutų pakeitimo įstatymų projektai, priešingu atveju keičiamo įstatymo nuostatos galėtų būti vertinamos kaip pažeidžiančios konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą”.

 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas liepos 8 d. šiai išvadai pritarė, tačiau kartu su aptariamu įstatymo projektu atitinkamų įstatymų ir statutų pakeitimo įstatymų projektai nėra pateikti.

 

Todėl Seimo teisininkai daro išvadą, kad „teikiamas reguliavimas, kai mažinamos tik iš socialinio draudimo fondo lėšų mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos, tačiau savo paskirtimi analogiškos išmokos, mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra mažinamos, pažeidžia Konstitucijos preambulėje įtvirtintus teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintus asmenų lygiateisiškumo ir draudimo diskriminuoti asmenį dėl jo socialinės padėties principus”.

 

Seimo Teisės departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra nustatytas ydingas teisinis reguliavimas dėl ligos pašalpų ir dėl motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimo.

 

„Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir kituose įstatymuose bei statutuose įtvirtintas analogiškus teisinius santykius reguliuojančias nuostatas, jei gimė daugiau negu vienas vaikas, motinystės (tėvystės) pašalpos didinamos atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – du kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.), taip pat motinai lieka teisė gauti išmoką už nėštumo ir gimdymo laiką”, – teigiama Seimo teisininkų išvadoje, kurią pasirašė Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis.

 

Seimo Teisės departamento nuomone, toks reguliavimas nesiderina su socialinio draudimo principais, nėra proporcingas, nes ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos kompensuoja netektas darbo užmokesčio pajamas, o darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos mokamos, nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus, todėl analogiškus teisinius santykius reguliuojančių atitinkamų įstatymų ir statutų nuostatos yra keistinos.

 

Seimo teisininkai taip pat mano, kad tikslintina yra nuostata, kuri nustato, kad motinystės (tėvystės) pašalpos mažinamos „ne mažiau” kaip iki Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, nes, visų pirma, ši nuostata nesiderina su taisykle, kad šios išmokos mažinamos 10 procentų.

 

Kaip primena ELTA, Seimui antradienį pavyko susitarti nuo šių metų rugpjūčio 1-osios mažinti paskirtas ir/ar mokamas motinystės (tėvystės) pašalpas.

Tęsiant projekto svarstymą buvo pritarta, kad išmokos iki 90 proc. gautų draudžiamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip iki 800 litų, būtų mažinamos nuo rugpjūčio 1-osios.

 

Nuo kitų metų gegužės 1 d. 50 proc. būtų sumažintos išmokos antraisiais vaiko priežiūros metais. Šiuo metu jos siekia 75 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio. Be to, įsigaliojus naujai tvarkai, kol vaikui sueis dveji metai, būtų sudarytos galimybės ir dirbti, ir gauti 50 proc. motinystės (tėvystės) pašalpą.

 

Už tokias pataisas po svarstymo balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 28, susilaikė 9 parlamentarai.

 

www.atn.lt