statybos darbų lėtėjimas mažeikių rajone

 

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2008 m. statybos darbų apimtys padidėjo 1 procentu, palyginus su 2007 m., o pernai atitinkamas pokytis sudarė beveik 22 procentus. Augimo lėtėjimą šalies teritorijoje lėmė pastatų statybos darbų mažėjimas – šių darbų atlikta 4 proc. mažiau nei 2007 m., o inžinerinių statinių statybos darbų atlikta 8 proc. daugiau.

2008 m. Mažeikių rajono savivaldybės įmonės savo jėgomis atliko darbų už 254 mln. litų, tai 4,7 proc. arba 12,6 mln. litų mažiau nei 2007 m.

 

1 lentelė. Atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM)

Tūkstančiais litų, to meto kainomis

2005

2006

2007

2008

Mažeikių r. sav.

82 113

159 539

266 723

254 170

Telšių apskritis

182 673

286 477

470 934

427 161

Lietuva

5 854 881

7 807 624

10 776 300

11 889 539

 2008 metais Mažeikių rajono savivaldybėje išduoti 164 leidimai gyvenamiesiems namams statyti, t.y. 51 leidimu daugiau nei 2007 m. Leistinas bendras naudingasis plotas 20,4 tūkst.kv.m., vidutinis buto naudingasis plotas – 124,3 kv.m. Pastatyta 60 naujų gyvenamųjų namų.

2 lentelė. Gyvenamųjų pastatų statyba Mažeikių r.sav.

2007

2008

Išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai, iš viso

113

164

Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingasis plotas, tūkst.kv.m

13,7

20,4

Pagal statybos leidimus leista statyti butų

113

164

Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičius

113

164

Pastatyta butų

59

60

Pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius

59

60

2008 m. Mažeikių r. sav. išduoti 33 leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti, kurių bendras plotas 23,6 tūkst.kv.m, t.y.11 leidimų (25 proc.) mažiau nei 2007 metais. 2008 m. Mažeikių r. sav. pastatyta 115 negyvenamųjų pastatų, palyginti su 2007 m. pastatyta 3,6 proc.pastatų daugiau.

3 lentelė. Negyvenamųjų pastatų statyba Mažeikių r. sav

2007

2008

Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius

44

33

Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų bendras plotas, tūkst
. kv. m

45,1

23,6

Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičius

111

115

Išankstiniais duomenimis, 2008 m. šalyje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 22 mlrd. litų, bet augimo tempas nesiekė net 1 procento, palyginti su 2007 m. Didžiausią (62 proc.) investuotų lėšų dalį sudarė investicijos į statybą; 36 procentai visų investicijų buvo skirti visų rūšių ilgalaikiam turtui įsigyti. Palyginti su 2007 m., investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą padidėjo 5 procentais. Mažėja investicijos žemei įsigyti, 2008 m. jos sumažėjo 44 procentais, palyginti su 2007 m.

Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta daugiau kaip 3 mlrd. litų (15 proc. visų investicijų).

STAT IR WWW.INFOMAZEIKIAI.LT INFORMACIJA.