Žiburėlio pradinė mokykla…

www.infomazeikiai.lt portalo kolektyvas aplankė Žiburėlio pradinę mokyklėlę. Mus pasitiko ir į mūsų klausimus atsakyti sutiko ilgametė mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė, psichologijos magistrė Jovita Mingėlienė.

Pokalbį su direktore pradėjome nuo mokyklos tikslų ir uždavinių. Pasak direktorės, jų yra iš ties daug. Vienas iš pagrindinių tikslų – tobulinti sukurtą ugdymo ir ugdymo(si) instituciją, kuri atitiktų „Žiburėlio“ bendruomenės lūkesčius ir pageidavimus, skatinti ir sudaryti sąlygas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei Užtikrinti ugdymo kokybę. Uždaviniai – tobulinti ugdymo kokybę, sudarant  lygias galimybes kiekvienam mokiniui; ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi, elgesį ir skatinti asmenybės tobulėjimą kartu skiriant didelį dėmesį pačių mokytojų tobulėjimui; tęsti tėvų personalinės ir šeimos, kaip visumos, atsakomybės skatinimą ugdant vaiką ir tobulinti visą darbo su mokinių tėvais sistemą; atkreipti  mokyklos savivaldos institucijų, visos mokyklos bendruomenės dėmesį į mokyklos materialinė bazės stiprinimo būtinumą, kartu užtikrinant pastatų, aplinkos, inventoriaus, mokymo priemonių priežiūrą ir saugų naudojimą.

Direktore taip pat pasidžiaugė, kad Žiburėlio pradinę mokyklą lanko net 304 vaikučiai, ir norinčiųjų skaičius sparčiai auga. Vaikučius su žinių pasauliu pažindina 24 pedagogai. Mokykloje dirba  socialinis pedagogas, spec. pedagogas,  dirbantys su vaikais, turinčiais specifinių pažinimo sutrikimų; emocijų ir elgesio (hiperaktyvūs, impulsyvūs, agresyvūs) sutrikimų; silpnaregiai; judesio ir padėties sutrikimų; kalbos ir komunikacijos sutrikimų; kompleksines negales turintys mokiniai. Taip pat dirba logopedas, psichologas bei mokytojas padėjėjas.

Pasidomėjome, ar tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime? Pasak direktorės – įvairiai. Yra tėvų kurie pernelyg stipriai globoja savo vaikučius, ir stengiasi
apsaugoti nuo bet kokių pedagogų pastebėjimų bei įspėjimų, dalis – atsainiai žiūri į vaiko raidą bei auklėjimą. Tačiau direktorė neišskiria nei vieno vaiko ir stengiasi rasti bendrą kalbą tiek su mokinukais, tiek su tėveliais.

Taip pat mokyklos kolektyvas nuogastauja, kad vyriausybės nutarimu buvo nutrauktas nemokamas maitinimas pradinukams. Vaikams tai buvo ne tik pietų valgymas, tai buvo bendravimas su draugais prie pietų stalo. 

Negalima neatkreipti dėmesio į mokyklos užklasinę veiklą.  Vaikai gali lankyti net 26, užklasinės veiklos būrelius. T.y. šokių, ypatingai vaikų mėgstamas krepšinio, tikybos, vokalo  ir daug kitų, užklasinės veiklos būrelių.

Pakalbinome vaikučius. Vaikai neslėpė šypsenos ir noro bendrauti. Paklausti ar ” mokytojai geri”, vienbalsiai atsakė kad taip, ir kad viskas čia patinka, ir nori labai eiti į mokyklą.

www.infomazeikiai.lt nuoširdžiai linki mokyklos direktorei, kolektyvui neišsenkančios kantrybės sunkiame pedagogo darbe.

 

Žiburėlio pradinė mokykla

 

Vaikų darbeliai…

 

„Žemės dienos” vėliava

www.infomazeikiai.lt informacija