Policijos pareigūnas – bendruomenės pagalbininkas

 

Š. m. kovo 20 dieną Policijos departamente susirinkę apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios policijos padalinių vadovai, aptarė naujoves, kurios numatytos apylinkės inspektoriaus veiklos instrukcijos projekte, prevencinės priemonės „Saugią aplinką kurkime kartu!” perspektyvas, šalies kelių policijos veiklos prioritetus ir problemas, kitus aktualius viešajai policijai klausimus.

Pagal Baltijos tyrimų 2008 metų gegužės – birželio mėnesį vykdytos gyventojų apklausos rezultatus daugiau kaip pusė (52 proc.) šalies gyventojų santykius tarp policijos ir gyventojų savo vietovėje vertina gerai ir net 37 proc. apklaustųjų neturi nuomonės, o tai rodytų, kad policija vis dar per mažai skiria bendravimui su bendruomene. Lietuvos gyventojai mano, kad visuomenė greičiau nepadeda policijai užtikrinti viešosios tvarkos, tačiau jie patys sutiktų padėti policijos pareigūnams užtikrinti viešąją tvarką.
Atsižvelgdama į gyventojų nuomonių tyrimo rezultatus ir nūdienos realijas, policija pasiryžusi gerinti apylinkės inspektoriaus veiklą. Susitikimo metu susirinkusiesiems buvo pristatytas naujas Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) veiklos tarnybinės veiklos aprašas, supažindinta su jo naujovėmis.
Atnaujintame apylinkės inspektoriaus veiklos apraše numatyta, kad į saugios aplinkos formavimą bus įtraukta bendruomenė, bus skatinamos nevyriausybinės organizacijos, privačios įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos, kurios tiesiogiai nesusijusios su nusikalstamų veikų prevencija, dalyvauti sprendžiant viešojo saugumo užtikrinimo klausimus, bus skatinami pavieniai asmenys aktyviai dalyvauti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje, siekiant apsaugoti savo interesus, sprendžiant viešojo saugumo užtikrinimo bei saugios gyvenamosios aplinkos klausimus.
Taip pat apraše apibrėžta apylinkės inspektorių kompetencija ikiteisminio tyrimo srityje: apylinkės inspektorius galės tikrinti pirminę informaciją apie įvykius jo prižiūrimoje teritorijoje iki tol, kai įgaliotas asmuo priima sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą arba apylinkės inspektorius pats pradeda ikiteisminį tyrimą, tačiau vėliau tyrimas perduodamas tyrimo grupėms arba kriminalinės policijos tyrėjams. Numatoma, kad apylinkės inspektorius galės atlikti ikiteisminį tyrimą dėl tam tikrų nusikalstamų veikų (pvz. BK 138, 140, 164 ir kt.), policijos komisariato vadovo ar jo galioto asmens pavedimu prižiūrimoje teritorijoje galės atlikti tokius procesinius veiksmus, kaip įvykio vietos apžiūra, krata, poėmis, liudytojo apklausa, įtariamojo sulaikymas.

Pristatydamas pradedamą įgyvendinti prevencinę priemonę „Saugią aplinką kurkime kartu”, Viešosios policijos valdybos viršininkas Renatas Požėla sakė, kad vietos policijos darbuotojas turi tapti bendruomenės policininku, pagalbininku, o ne „baudėju”. Kadangi kiekvienas bendruomenės narys siekia būti pastebėtas ir paskatintas, į projekto veiklą turi būti skatinama įsitraukti ir visuomenė. Tokiu būdu būtų prisidedama prie nepalankios terpės galimiems nusikalstamumo procesams sukūrimo. „Saugią aplinką kuria ne tik policija, bet ir jos socialiniai partneriai bei patys bendruomenės nariai” – teigė R. Požėla, ragindamas vadovus gerinti bendradarbiavimą su visuomene ir didinti policijos indėlį viešajai tvarkai užtikrinti.

Aptariant saugaus eismo situaciją šalyje, buvo akcentuojama, kad nors ir stebimas eismo įvykių mažėjimas, žuvusių mažėjimas, tačiau daugiau kaip pusė žuvusių yra pėsčiųjų ir dviratininkų. Todėl buvo siūloma pažeidinėjantiems taikyti administracinio poveikio priemones, taip pat vykdyti neviešo pobūdžio patruliavimo būdus.

 

www.policija.lt ir www.infomazeikiai.lt informacija