Kelių eismo taisyklės

“Kelių eismo taisyklės” įsakau papildyti punktu 52.13 “Bendravimo su policijos pareigūnais taisyklės”:
52.13.1 Vairuotojas, pastebėjęs automobilį su įjungtais mėlynos spalvos švyturėliais, privalo sustoti dešinėje kelio pusėje, išlipti iš automobilio, atsigulti ant asfalto ištiesus dešinę ranką su ne mažesniu kaip
20 Lt vertės banknotu ir kartoti “Kaltas, daugiau taip nebedarysiu”. Pakelti galvą galima tik policijos automobiliui nuvažiavus.
52.13.2 Jei policijos pareigūnai vairuotojo nestabdo, jis pats privalo sustoti ir pasidomėti kas atsitiko, kad jo nestabdė.
52.13.3 Vairuotojas automobilyje privalo turėti karštos kavos, keletą sumuštinių ir šiltą policininko aprangą (sušalusiam darbo vietoje pareigūnui aprengti).
52.13.4 Visus kelių policininkų priekaištus dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų vairuotojai išklauso klūpėdami.
52.13.5 Vairuotojas negali kelių eismo taisyklių žinoti geriau negu kelių policininkas.
52.13.6 Jei kelių policininkas nenustato kelių eismo taisyklių pažeidimų, vairuotojas privalo nedelsiant išsiimti iš automobilio bagažinės ne mažesnį kaip 250 g talpos degtinės buteliuką ir išgerti.
52.13.7 Veždamas pinigus kelių policijai vairuotojas negali važiuoti mažesniu kaip 80km/val greičiu.
52.13.8 Griežtai draudžiama trukdyti policininkui, skaičiuojančiam pinigus.
52.13.9 Policininkams perduodami pinigai turi būti sudėti į tiek vokų, kiek tuo metu yra policininkų.
52.13.10 Vairuotojas, pažeidęs kelių eismo taisyklių reikalavimus gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei pats atveda 3 ir daugiau eismo taisyklių pažeidėjų.
Pataisa įsigalioja nuo 2007-12-01.