Gėjus kare

Gėjus kare. Visi sėdi apkasuose, o gėjus grožisi gamta:
-Oi, kaip gražuuu… Pavasaris… Krūmeliai sužaliavo, paukščiukai čiulba,
o žolyyytė kokia žalia… – išlipa iš apkaso, vaikšto.
Tik staiga sviedinys šalia – BABACH !!! Seržantas išlindo iš apkaso, rėkia:
-Gult, greitai !!!
-O aš nenoriu – tu man šlykštus!