Dėmesio stoka

Vyras kiekvieną vakarą grįžta namo, apsiauna šlepetes ir įsikniaubęs į laikraštį, mechaniškai praryja vakarienę. Žmonai pabosta tokia dėmesio stoka jai. Ji rūpestingai dažosi, velkasi naują suknelę, apsikarsto papuošalais. Deja… Vyras po senovei grįžta laiku, apsiauna šlepetes ir už nepamainomo laikraščio praryja vakarienę. Tada žmona sutinka vyrą visiškai nuoga. Deja… Supykusi užsideda dujokaukę. Bet ir tuomet vyras nieko nepastebi. Įniršusi žmona klausia:
– Man taip tinka?
Vyras atplėšia žvilgsnį nuo laikraščio, ilgai žiūri, galop nustemba:
– Tu ką, antakius išsipešiojai?