Analizė

Vedusio vyro buvo paprašyta atlikti Stiprybių, Silpnybių, Galimybių ir Grėsmių analizę.
Jis sako:
Mano stiprybė yra mano žmona.
Mano silpnybė yra mano kaimyno žmona.
Galimybė atsiranda, kai kaimynas išvyksta.
Grėsmė kyla, kai aš pats išvykstu.