Vidaus reikalų ministras:"Taupyti viešojo saugumo sąskaita – rizikinga"

 

Šiandien Policijos departamente buvo vertinama praėjusių metų policijos veikla ir brėžiamos gairės šiems metams.

Pernai pradėtos įgyvendinti Lietuvos policijos sistemos plėtros programos nuostatos. Jau baigtas pirmasis etapas – reorganizuotos teritorinės policijos įstaigos. Vietoje veikusių 59-ių, įsteigta 10 teritorinių policijos įstaigų – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų.

 

Jau paskirti visų 10-ies apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovai, o šiuo metu ir beveik visi teritorinių policijos komisariatų viršininkai. Teritorinių policijos padaliniams. Sumažintas įvairaus lygio vadovų skaičius, o vietoje jų įsteigta daugiau tyrėjų ir specialistų pareigybių.

Ir toliau atsisakoma policijai nebūdingų funkcijų. Nebebus vykdoma fizinė diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų bei teismų pastatų apsauga, pereinama prie jų apsaugos techninėmis priemonėmis ir panaudojant mobilius apsaugos padalinius. Inicijuotas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo nuostatų dėl priverstinio asmenų hospitalizavimo atsisakymas. Ieškoma būdų atsisakyti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vykdomos asmenų konvojavimo funkcijos bei galimybių mažinti ikiteisminių tyrimų mirties priežasčiai nustatyti. Atsilaisvinusios pareigybės bus panaudotos tiesioginių policijos funkcijų vykdymui.

Šiandien nemažai kalbėta ir apie policijos biudžetą. Dėl visiems žinomos ekonominės situacijos, policijos sistemos 2009 metų biudžetas, palyginti su 2008 metų biudžetu, sumažėjo beveik 8 proc. Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumažinti beveik 54 mln.  Todėl policija turės imtis priemonių darbo užmokesčio išlaidoms taupyti ir mažinti, nors kaip teigė pasitarime dalyvavęs vidaus reikalų ministras R.Palaitis, „taupyti viešojo saugumo sąskaita – rizikinga”.

Kaip per pasitarimą sakė policijos vadovas V.Telyčėnas, „šiais metais, išanalizavę visuomenės poreikius ir lūkesčius bei įvertinę mūsų galimybes, sieksime gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę, sustiprinti nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą, skatinti vietos bendruomenių dalyvavimą užtikrinant viešąją tvarką bei visuomenės saugumą, diegti naujas technologijas, supaprastinti veiklos procedūras, didinti pasitikėjimą policija.”