Naujasis rusas

Rusų mafijos šefas išvažiavo į žvejybą. Na ir kaip rusų mafijos šefas turėjo dvi dideles auksines grandines, ant kiekvieno piršto didelis auksinis žiedas, kišenėj pilna dolerių po 100. Pasiėmė su savim tris bonkas šnapso, kadangi buvo šalta, tai jas visas ir išgėrė. Prisigėrė vyrukas ir užmigo. Pabudo, žiūri, neturi nei grandinėlių, nei žiedų nei pinigų. Paskambino savo draugams. Neužilgo atvaro juodi keturi S600 ir kiekviename po penkis žmones su šautuvais ir t.t. Nusprendė, kad tai galėjo padaryti kažkas vietinis iš kaimo. Įvažiuoja į kaimą ir klausia kur kaimo seniūnas. Atrado seniūną, įvažiuoja į kiemą ir beldžia į duris. Išeina toks mažas žmogelis, ant kaklo turi auksines grandines, žiedus ir pinigai matosi kyšoja iš kišenės. Vyrukai klausia iš kur jis tą viską turi, iš kur gavo. Seniūnas sako:

* – Nepatikėsit. Einu sau su savo šuva, matau prie ežero kranto guli vyrukas visas girtas ir tą visą turtą prie savęs turėjo. Tai paėmiau viską. Ir galiausiai padariau bičą į…… ir nuėjau namo.

Tie vyrukai pasimetę žiūri į savo šefą. Šefas prieina prie seniūno, žiūri į tą visą auksą ir sako:

* – Tai ne mano daiktai.