Pirmieji vaizdai is mitingo prie Seimo rūmų 2009-01-16 (Papildyta 15.30 val.)

 

Pirmieji vaizdai iš mitingo prie Seimo rūmų 2009-01-16

 

 

 

 Prie Seimo…

 

 Išvaikomas mitingas prie Seimo, 2009 m. sausio 16 d.

 

Į profesinių sąjungų rengiamą mitingą Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje penktadienį susirinko apie 7000 žmonių. Dalis jų ėmė veržtis į Seimo rūmus, langus apmėtė sniego gniūžtėmis. Liudininkų teigimu, nuo snigo gniužčių įskilo Seimo langas. Mitingui įsibėgėjant protestuotojai ėmė mėtyti ir kiaušinius akmenys.

Du Antrųjų Seimo rūmų langai buvo prašauti šaunamųjų ginklų, liudininkai patvirtino, kad languose matyti aiškios kulkų žymės. Seimo rūmuose užstrigę asmenys teigia, vengiantys artintis prie langų.

Seimo rūmų viduje išrikiuoti pareigūnai su guminėmis lazdomis, apsauginėmis liemenėmis, skydais, kad sustabdytų mitinguotojus, jeigu šiems pavyktų įsiveržti į pastatą.

Prie Seimo rūmų durų susibūrę dalis mitinguotojų šaukia „Vagys, lauk!“ ir reikalauja, kad su jais pabendrauti išeitų Seimo pirmininkas.

Prie parlamento durų susirinkusių mitinguotojų priekyje stovi partijos „Frontas“ lyderis Algirdas Paleckis. Jis ragina minią eiti vyriausybės link, nes, pasak jo, Seime nėra valdančiosios koalicijos atstovų, atsakingų už situaciją. Minia savo ruožtu į tokius „Fronto“ partijos lyderio atsakė apšaukdama jį komunistu.

Didžioji dalis protesto akcijos organizatorių, profsąjungų atstovų patraukė vyriausybės link, šiuo metu prie Seimo liko įtūžusi minia.

Pro Seimo rūmus važiavusių automobilių vairuotojai garsiniu signalu palaikė akcijos dalyvius.

Šie rankose laikė plakatus su užrašais „Mokytojams – ne pažadus, o atlyginimus“, „LEO – amžiaus afera“, „Kiekvienas turi teisę į teisingą atlyginimą“, „Kur mokslo kokybė?“, „Grąžinkime jaunimą Lietuvon“ ir kt.

Mitinguotojų būryje taip pat pastebėti pavieniai asmenys su „Fronto“ ir „Darbo partijos“ vėliavomis. Protestuotojai taip pat susirinko nešini ir Lietuvos vėliavėlėmis.

Nors tikimasi, kad mitingas vyks taikiai, prie Seimo sutelktos sustiprintos policijos pajėgos. Baiminantis, kad nepasikartotų Latvijos ir Bulgarijos įvykiai parlamentą ir jo prieigas saugo apie 300 pareigūnų. Pusė iš jų – 150 – bus specialiai riaušėms malšinti paruoštos Viešojo saugumo tarnybos (VST), likusieji – policijos pareigūnai.

Mitingą prie Seimo profesinės sąjungos rengia prieš valdžios taupymo planus.

Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko, mitingu siekiama ne nuversti Vyriausybę, o priversti ją atsitokėti, kad jos deklaruojamo visuotinio taupymo našta slegia pačius skurdžiausius visuomenės sluoksnius.

Valdžia raginama taupyti ne mažinant tarnautojų pareiginį darbo užmokestį, finansavimą viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, ne privatizuojant strateginius valstybės objektus ar skubiai liberalizuojant darbo santykius, o mažinant valstybės valdymo išlaidas, pirmiausia nekuriant naujų ministerijų, apmokestinant nekilnojamąjį turtą, įvedant progresinius mokesčius.

Taip pat reikalaujama visuomenei rūpimais klausimais atsižvelgti į jos nuomonę, socialinius ir ekonominius klausimus aptarti Trišalėje taryboje, kurios svarbą esą sumenko.

Pasak akcijos rengėjų, jei valdžia neatsižvelgs į jų reikalavimus, vėliau gali būti organizuojamas įspėjamasis nacionalinis streikas, po jo – ir nacionalinis streikas. Šių akcijų metu į Vilnių tikimasi sukviesti daugiau nei 15 tūkst. protestuotojų.

Gruodžio pabaigoje prie Seimo protestavo muzikantai, nepatenkinti nauja mokesčių tvarka, anot jų, žlugdančia kūrėjus, prie Prezidentūros prieš algų mažinimą tarnautojams pasisakė policininkai ir ugniagesiai. Sausio pradžioje vairuotojai protestavo prieš planus apmokestinti automobilius.

Šią savaitę Rygoje ir Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykę masiniai antivyriausybiniai protestai baigėsi riaušėmis.

Papildyta informacija 14.00

Vykstant protestui prie Seimo policija baiminasi, kad senasis Žvėryno tiltas gali neatlaikyti ant jo susirinkusių žmonių. Šiuo metu ant tilto jų yra labai daug, policija svarsto juos nuo tilto nuvaryti jėga. Minia tarpusavyje vienas kitam dalijo kiaušinius ir ragino jais apmėtyti Seimą. Vienas pagrindinių šios kiaušinių mėtymo akcijos iniciatorių – dabartinis Seimo narys Valentinas Mazuronis.

Nuo protesto pradžios praėjus daugiau nei valandai buvo pranešta apie pirmąjį nukentėjusįjį. Liudininkai teigia, kad jis buvo sužalotas prie pat Seimo durų, tačiau nuo ko – nepranešama. Policijos pareigūnai jį perdavė medikams. Pareigūnai taip pat sulaikė dar tris asmenis, jie surakinti antrankiais guli Seimo fojė. Nepaisant to, protestuotojai ir toliau aktyviai reiškia savo nuomonę apie valdžią – daugiausia necenzūriniais žodžiais. Nuo protesto pradžios taip pat buvo sužalotas ir vienas policijos pareigūnas.

Policija toliau areštuoja agresyviai nusiteikusius protestuotojus.

Du Antrųjų Seimo rūmų plenarinių posėdžių salės langai buvo prašauti šaunamuoju ginklu. Liudininkai patvirtino, kad languose matyti aiškios kulkų žymės. Seimo rūmuose užstrigę asmenys teigia vengiantys artintis prie langų.