Karvė

Tvartas. Įeina girta melžėja ir atsiremia į duris. Karvė:
– Vėl girta?
Melžėja:
– Mhmmmm…
Karvė:
– Gerai, laikykis už spenių, pašokinėsiu