Vaikas klausia mamos

– Mama, o tai tiesa, kad mes kilę iš beždžionių?
– Nežinau, tėtis nenoriai pasakoja apie savo gimines…