Šiandien – Pasaulinė kokybės diena

Lapkričio 8 d. pasaulyje žinoma kaip kokybės diena. Gyvenimo kokybė – žmogaus dvasinė, emocinė, socialinė bei fizinė gerovė. Jos išmatuoti praktiškai neįmanoma. Kiekvienas patenkintas ar nepatenkintas gyvenimu dėl asmeninių priežasčių. Tik vienetai gali būti patenkinti gyvenimo kokybę gyvendami skurde. Daugumai reikia tvirtos materialinės gerovės, kad jaustų gyvenimo kokybę. Šiais laikais žmonės jau gan dažnai naudojasi įvairiomis valstybinėmis inspekcijomis išreikšdami savo nepasitenkinimą. Viena iš jų Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, kuri buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 4 d. Ši inspekcija informuoja vartotojus apie rinkoje esančius ar galinčius į ją patekti pavojingus gaminius. Taip pat tiria vartotojų skundus bei konsultuoja saugos klausimais.

Artėjančios šventės – daugeliui didysis apsipirkimo metas. Kad ir kaip būtų neįdomu nagrinėti teisės aktus, tačiau, kad šventinės nuotaikos nesudrumstų įsigytos netinkamos kokybės prekės, būtų išvengta nesusipratimų su pardavėjais, pirkėjui naudinga žinoti ir Mažmeninės prekybos taisykles. Taisyklės nustato pardavėjo ir pirkėjo teises ir pareigas. Jau greitu laiku parduotuvių vitrinos ir reklaminiai leidiniai pradės vilioti pirkėjus kalėdinėmis nuolaidomis bei dovanomis. Mažmeninės prekybos taisyklės, kurių privalo laikytis visi besiverčiantys mažmenine prekyba, neleidžia pardavėjui, nusipirkus prekę, pirkėjui teikti dovanų ar priedą prie prekės. Išimtis suteikiama prekės priklausiniams ir reklaminiams priedams. Tačiau negali būti televizoriaus priklausiniu staliukas, ar DVD grotuvas – perkant šaldytuvą. Atrodytų, kad tai nauda pirkėjui, tačiau jeigu tokia „dovanota” prekė bus netinkamos kokybės, pirkėjas negalės jos grąžinti pardavėjui, nes neturės pirkimo dokumentų, garantijų, ir pirkėjo teisės bus pažeistos. Prekybininkai įstatymams nusižengia ir tuomet, kai reklamuojant prekes skelbiamos nuolaidos, tačiau vartotojas pirkdamas prekę įsitikina, kad tokia nuolaida netaikoma, ar nustato, kad prekės bus parduodamos tik tada, kai bus nuperkamas tam tikras daiktų kiekis.

Pastebima, kad po nuolaidų ar kitų lengvatų prekėms taikymo, praėjus pirkimų bumui, pagausėja į Inspekciją besikreipiančių pirkėjų. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės reglamentuoja pirkėjui parduodamų prekių grąžinimo ir keitimo bendruosius reikalavimus. Šios taisyklės nustato ne tik nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo reikalavimus, bet ir teises, jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva ar modelis. Jeigu prekė nebuvo naudojama, pirkėjas turi teisę per 14 d. nuo prekės pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę atgauti už ją sumokėtus pinigus. Visais atvejais pirkėjai kartu su preke privalo pateikti pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, todėl ir dovanojant daiktą, siūlome pridėti pirkimo ir garantiją liudijančius dokumentus. Tačiau dalies prekių dėl šios priežasties negalima grąžinti: tai televizoriai, baldai, žaislai, kiliminė danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius, ir kitos prekės, nurodytos taisyklių 18 punkte.

Jei pardavėjas pardavė netinkamą prekę, ginčas gali būti išspręstas keliais būdais. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas per garantinį laikotarpį (jei jį suteikė pardavėjas), pakeistų į tinkamos kokybės prekę, sumažintų jos kainą, pašalintų trūkumus arba grąžintų pinigus. Pardavėjas taip pat turi atlyginti pirkėjo nuostolius, jeigu jie patirti dėl to, jog pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę arba dėl to, kad nebuvo pateikta informacijos apie prekę. Kai prekei nesuteikiama garantija (turi būti atitinkamas įrašas pirkėjui išduotame prekės pirkimo dokumente), pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per du metus nuo prekės įsigijimo dienos. Kai prekės garantijos terminas trumpesnis nei du metai ir prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dviems metams nuo pirkimo dienos, pardavėjas atsako už prekės trūkumus, jeigu vartotojas įrodo, kad trūkumai atsirado iki prekės įsigijimo arba dėl iki prekės įsigijimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas. Vartotojas privalo pranešti pardavėjui apie prekės trūkumus per du mėnesius nuo tos dienos, kai pastebėjo trūkumą.

Mažmeninės prekybos taisyklės reikalauja, kad pardavėjas suteiktų būtiną ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes. Informacija apie prekę turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Iki pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, pirkėjui pageidaujant, pardavėjas privalo patikrinti prekę arba pademonstruoti kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį. Pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina turi būti gerai matoma, lengvai įskaitoma ir suprantama. Inspekcijos darbuotojai nustato, kad pardavėjai pamiršta vykdyti savo pareigas, nesilaiko mažmeninės prekybos taisyklių reikalavimų, nėra naudojimo instrukcijų ar kitos privalomos informacijos apie gaminį lietuvių kalba, nepateikiama informacija apie prekių kainas, vykdant reklamines akcijas – teikiamos dovanos. Supažindinus prekybos įmones su nustatytais pažeidimais, jie pašalinami, nors kartais vartotojų interesus tenka ginti ir teisme.

Minėtus teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teises, gaminių ir paslaugų saugos reikalavimus, galima rasti internetiniame tinklapyje http://www.inspekcija.lt.