Spalio 26 d. pakartotinis balsavimas

2008 m. Seimo rinkimų pakartotiniame balsavime iš anksto jau balsavo 77 239 rinkėjai, tai sudaro 3 proc. rinkėjų sąrašuose įrašytų rinkėjų.

Trečiadienį ir ketvirtadienį organizuotame balsavime iš anksto, savivaldybėse, balsavo 18 143 rinkėjai; nuo trečiadienio iki  penktadienio specialiuosiuose paštuose balsavo  11 847 rinkėjai;  ketvirtadienį ir penktadienį namuose balsavo  47 249 rinkėjai.

Specialiajame pašte balsuoja rinkėjai esantys  sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, bausmių vykdymo įstaigose.  Iš anksto savivaldybės pastate balsuoja rinkėjai rinkimų dieną negalintys atvykti į savo rinkimų apylinkę.
Pakartotiniame balsavime balsavimas iš anksto (savivaldybės pastate) vyko spalio 22, 23 d., specialiuose paštuose – spalio 22, 23, 24 d., namuose – spalio 24, 25 d.

Spalio 26 dienos pakartotiniame balsavime iš 2601960 rinkėjų dalyvavo 833879 rinkėjai. Aktyviausios buvo Pasvalio – Panevėžio (40,26 % rinkėjų) ir Raseinių (35,90 %) apygardos.

Mažeikių apygardoje iš viso balsavo 32,85 % mažeikiškių. Jie kaip ir pirmajame rinkimų ture išrinko Stanislovą Giedraitį. Jis gavo 8601 rinkėjų balsus, 73,18 % nuo galiojančių biuletenių. 3152 rinkėjų balsus (26,82 % nuo galiojančių biuletenių) gavęs Jonas Jurkus, vėl liko antroje pozicijoje.