Naujiena!!!

Skelbimų paieška

Susisiekime

Nori pranešti apie įvykį, renginį???

El.paštas: naujienos@infomazeikiai.lt

Naujausi komentarai

Artimiausi renginiai

NOEVENTS

Aplankyk!!!

Grupė SEKUNDA
Vestuviniai Muzikantai vestuvėms!

Taryba rengiasi diskusijai: ar Mažeikių rajonas laikysis „solidarumo principo“? PDF Spausdinti Email
Straipsnį paruošė Administratorius | 2012 m. kovo 19, Pirmadienis, 09:21

Kovo 13 dieną savivaldybės administracijos surengtoje spaudos konferencijoje kalbėta apie atliekų surinkimo, tvarkymo problemas Mažeikių rajone. Pagrindinis akcentas: mūsų rajonas nusižengia Telšių regiono savivaldybių ir Telšių regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) pasirašytai sutarčiai, kuria reikalaujama, kad rinkliavos dydis visose savivaldybėse būtų vienodas, t.y. laikomasi „solidarumo principo“. Dėl šios priežasties per ketverius metus skirtumas tarp priskaičiuotos rinkliavos gyventojams ir įmonėms bei išrašytų sąskaitų už atliekų tvarkymą išaugo iki daugiau nei 1,7 mln. litų.

 

Rinkliava nekito

 

Spaudos konferencijoje dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, TRATC‘o direktorius Rimantas Adomaitis, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa bei šio skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Raudonius.

 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą mūsų rajone pradėta nuo 2008 metų. Vietinė rinkliava – tai savivaldybių tarybų sprendimais už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti patvirtinusios savivaldybės teritorijoje.

 

Priimdama sprendimą dėl rinkliavos dydžio Mažeikių rajono savivaldybės taryba nesivadovavo „solidarumo principu“, numatytu sutartyje, pasirašytoje Telšių regiono savivaldybių ir TRATC: Mažeikių, Sedos, Viekšnių daugiabučių gyventojų įmoka už atliekų tvarkymą – 115 Lt metams (butui), tuo tarpu Plungės, Telšių rajonų bei Rietavo daugiabučių gyventojų – 133 Lt.

 

Mažeikių, Sedos, Viekšnių individualių valdų savininkų įmokos dydis – 103 Lt, gyvenančių kaimiškose seniūnijose – 48 Lt. Kitų Telšių regiono savivaldybių miesto teritorijų individualių valdų savininkai kasmet moka 175 lt, kaimiškųjų teritorijų – 87 Lt.

 

A. Žiulpos pastebėjimu, per ketverius metus įmokos dydis nebuvo keičiamas. Pirmuosius metus priskaičiuota rinkliavos už beveik tris su puse milijono litų. 2011 metais rinkliavos priskaičiuota 170 tūkstančių litų mažiau.

 

Liko didelis įsiskolinimas

 

Per keturis metus TRATC'as už atliekų įvežimą į Jėrubaičių sąvartyną iš Mažeikių rajono Savivaldybės administracijai išrašė 15 milijonų litų sąskaitą. Iš rinkliavos apmokėta 11,7 mln litų, iš biudžeto – 415 tūkstančių litų. Tad bendra skola sudaro beveik tris milijonus litų: iš tos sumos dar reikia minusuoti 168 tūkstančių litų – praėjusių metų pabaigoje likusį rinkliavos likutį.

 

„Pagrindinis galvos skausmas Savivaldybei – skirtumas tarp priskaitytų rinkliavų ir sąskaitų už atliekų tvarkymą. Tai yra tie pinigai, kurių nebuvo pareikalauta sumokėti iš atliekų turėtojų“, – sakė A. Žiulpa.

 

Ši suma sudaro per 1,7 milijoną litų. Susikaupė ji todėl, kad trūksta rinkliavos įmokų, be to, pas mus dvigubai mažesni atliekų išvežimo dažniai nei kitose Telšių regiono savivaldybėse: Plungėje, Telšiuose ir Rietave atliekos iš miestuose esančių individualių valdų išvežamos kiekvieną, iš kaimiškųjų teritorijų – kas antrą savaitę. Pas mus atitinkamai – kas antrą savaitę ir kartą per mėnesį. Dėl to kenčia ir paslaugų kokybė, nes vasaros mėnesį prastovėjusios atliekos pradeda skleisti nemalonius kvapus. Be to, tai pažeidžia Telšių regiono savivaldybių ir TRATC pasirašytą sutartį, kurioje numatyta, kad paslauga visur turi būti teikiama vienodai.

 

Dar viena iš priežasčių – patikslinta duomenų bazė, išsiaiškinta, kiek iš tiesų yra atliekų turėtojų: kas du butus sujungęs į vieną, kieno pastatai apskritai nugriauti ar įteisintas sklypas yra nenaudojamas.

 

Tai, kad savivaldybės privalo laikytis „solidarumo principo“, nurodoma ir Veiklos audito ataskaitoje. Atliekų tvarkymo organizavimo Telšių regione auditas vykdytas 2010 m.

 

Papildomi konteineriai perpildomi

 

A. Žiulpa pažymėjo, kad kaimuose atliekų žmonės turi daug, todėl Mažeikių rajono savivaldybės iniciatyva įvairiose vietose pastatyti 230 vadinamųjų „plėtros konteinerių“. Jie nuolat perpildomi. Vadinasi, žmonėms neužtenka dabartinio atliekų vežimo dažnio, o didesnių konteinerių vartotojai nenori, nes būtų didesnė rinkliava.

 

Plėtros konteineriai išdėlioti seniūnijų pasiūlytose vietose: prie sankryžų, netoli stotelių, kad žmonėms būtų patogu atliekas palikti konteineriuose.

 

Anksčiau rajone veikė nelegalūs sąvartynai, kuriuose gyventojai atliekas ir palikdavo. Dabar, laikantis Europos Sąjungos taisyklių, tie sąvartynai uždaryti ir rekultivuoti, tad atliekos vežamos į plėtros konteinerius.

 

Lyginant 2010 m. su 2011 m., komunalinių atliekų kiekis išaugo 1754 tonomis. Tai prilygsta per vieną mėnesį surenkamų atliekų kiekiui. Pinigine išraiška tai siekia 360 tūkstančių litų papildomų išlaidų.

 

Rajone buvo pastatyti 86 komplektai antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stiklui, popieriui, plastmasei. Praėjusiais metais iš Aplinkos ministerijos projektų lėšų kaimiškose teritorijose įrengta 30 antrinių žaliavų surinkimo aikštelių.

 

Buvo renkamos asbesto atliekos

 

Mažeikių rajonas iš kitų Telšių regiono rajonų išsiskiria tuo, kad į Jėrubaičių sąvartyną pristato daugiausiai asbesto atliekų. A. Žiulpa paaiškino, kad mūsų mieste yra stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė, į kurią žmonės atveža savo ūkiuose surinktas asbesto turinčias atliekas. Ši priemonė, kaip ir padangų surinkimas, plėtros konteinerių pastatymas labai sumažino gamtos taršą.

 

Ne paslaptis, kad žmogus, neturėdamas kur dėti atliekų, išmeta pakelėse, pievose, miškuose. TRATC'o direktorius Rimantas Adomaitis informavo, kad į Jėrubaičių sąvartyną Mažeikių rajono bendruomenė pristato 41, 4 proc. iš visų keturiuose rajonuose surenkamų komunalinių atliekų.

 

Vienam Mažeikių gyventojui per metus tenka 281 kilogramas, Plungės rajone – 234, Telšiuose – 242 kilogramai.

 

Nebeliko nelegalių sąvartynų

 

Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pažymėjo, kad senųjų sąvartynų uždarymas ir naujų įkūrimas, atliekų surinkimas ir tvarkymas yra tiesioginė savivaldybės funkcija. Ir tik gaunant Europos Sąjungos paramą, gyventojams ir savivaldybėms reikia mažiau prisidėti šiems darbams vykdyti.

 

„Jei anksčiau kiekvienas kaimas ar gyvenvietė turėjo savo šiukšlyną, dabar galime džiaugtis, kad jų nebėra – visi rekultivuoti, uždaryti, išskyrus Dargių sąvartyną, kuris taip pat bus uždarytas“, – kalbėjo direktorius.

 

B. Kryžiaus teigimu, pradėjus kontroliuoti nelegalius sąvartynus, atliekos atsidūrė pagrioviuose, miškeliuose, apleistose vietose, statybvietėse, daug šiukšlių susikaupė sodų, garažų bendrijose.

 

„Šiandiena daug pasiekta valant užterštas teritorijas. Tai parodė ir akcija „Darom“, kuri buvo vykdoma nuo du tūkstantis aštuntųjų, – praėjusių metų pavasarį šiukšlių surinkta kur kas mažiau nei pirmais dvejais metais. Tada surinktas šiukšles teko vežti mėnesį“, – prisiminė Administracijos direktorius.

 

Padės savivaldybės policija

 

B. Kryžius pripažino, kad iš mūsų rajono į sąvartyną išvežama išties daug šiukšlių: itin dideli atliekų kiekiai sukaupiami plėtros konteineriuose, todėl Vietinio ūkio skyriui duota užduotis, kad juose nebūtų šalinamos netinkamos atliekos.

 

„Esame matę, ir nuotraukose užfiksuota, kad nedidelės statybinės įmonės prie daugiabučių namų ir kitur į plėtos konteinerius išmeta atliekas. Tenka apgailestauti, kad butus remontuojantys gyventojai ar nelegalūs statybininkai viską šalina į konteinerius. Išmokyti gyventojus laikytis tvarkos padės savivaldybės policija ir pačios vežėjos – TRATC‘o – kontrolė“, – teigė B. Kryžius.

 

Gamins kompostą

 

Dar viena rajono problema – žalienų surinkimas. A. Žiulpa teigė, kad šią savaitę bus pasirašyta sutartis dėl kompostavimo konteinerių išdalinimo rajono gyventojams. Regionui nupirkta 10 tūkstančių konteinerių, iš jų, 3700 teks Mažeikių rajonui. Konteineriai nemokamai bus išdalinti kaimiškų seniūnijų gyventojams, kurie gautą kompostą galės panaudoti savo reikmėms. Dalis konteinerių atiteks ir ne miesto teritorijose gyvenantiems sodų bendrijų nariams.

 

R. Adomaitis priminė, kad balandžio mėnesį turėtų pradėti veikti Dargių sąvartyno žalienų aikštelė, į kurią gyventojai be jokio mokesčio galės pristatyti medžių šakas, lapus – visa tai, kas pūva.

 

Bus diskutuojama

 

Savivaldybės Taryboje bus diskutuojama dėl vietinės rinkliavos. Akivaizdu, kad būtina peržiūrėti įmokos už atliekų tvarkymą dydį bei atliekų surinkimo dažnį.

 

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas A. Žiulpa akcentavo, kad jeigu Taryba priimtų sprendimą laikytis „solidarumo principo“ ir rinkliavos dydį bei atliekų išvežimo dažnį prilygintų kitiems Telšių regiono rajonams, Mažeikių rajono vietinės rinkliavos mokėtojai mokėjimo pranešimus už 2012 m. I pusmetį gautų pagal iki šiol galiojančius vietinės rinkliavos dydžius. Naujoji atliekų surinkimo ir rinkliavos tvarka būtų taikoma nuo II šių metų pusmečio.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 


 
Kiti straipsniai šioje kategorijoje
Pridėti naują komentarą
KOMENTARAI
Vardas:
El. paštas:
 
Komentaro pavadinimas:
Žemiau galite rašyti savo komentarą:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Įveskite paveiksliuke matomus simbolius.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

KOMENTARAI

Sukūrė Inforena   Kuriant panaudota atvirojo kodo TVS Joomla